Brintbranchens medlem Everfuel fik d. 30. marts sit projekt HySynergy annonceret som et Lighthouse Project af Hydrogen Europe, Europas brancheorganisation for grøn brint, der står i spidsen for udrulningen af grøn brint i Europa. Lighthouse Projects karakteriseres som integrerede brintinitiativer i storskala, der skiller sig ud, og som gør en mærkbar forskel for klimaet. At HySynergy nu kategoriseres som et sådant initiativ betyder, at Hydrogen Europe vil støtte og fremskynde udrulningen af projektet.  

HySynergy vil producere sin første grønne brint i slutningen af 2022 fra det oprindelige 20 MW elektrolyseanlæg. Anlægget skaleres til 300 MW i 2025 og 1 GW i 2030, hvorved det lever op til Lighthouse-kriterierne om at være et storstilet projekt baseret på betydelige investeringer. Projektet følger endvidere kriterierne for at blive integreret med omkringliggende projekter, for eksempel ved at levere overskudsvarme fra elektrolyseanlægget til det lokale fjernvarmesystem. 

Udover at levere grøn brint til Everfuels egne tankstationer, vil HySynergy-projektet levere grøn brint til det tilstødende raffinaderi gennem et direkte rør. Brintbranchens andet medlem Crossbridge Energy, der ejer raffinaderiet, er en vigtig projektpartner og aftager af den brint, der produceres hos HySynergy. 

“We are extremely honoured and proud to be named as a Lighthouse project. We see it as the Oscars of Hydrogen where extraordinary projects are highlighted as Lighthouses. When we named the project HySynergy we knew it would not solely be an electrolyser facility. It would be a green energy facility with synergies to the wider society. HySynergy is a prime example of the green energy transition where renewable energy is utilised to the greatest possible extent,” siger Everfuels CEO, Jacob Krogsgaard. 

Læs pressemeddelelsen om HySynergy som Lighthouse Project her.