Stor deltagelse ved HyLAW-konference

26. september 2018

Der var mødt mange interesserede deltagere op, da Brintbranchen inviterede til konference om det europæiske projekt HyLAW. Med repræsentanter fra bl.a. Energinet, Bilbranchen og Autobranchen samt oplæg fra DGC og Nel Hydrogen, var der samlet stærke interesser på brintområdet.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, holdt først et oplæg, hvor han præsenterede HyLAW-projektet og det National Policy Paper, som Brintbranchen har udarbejdet i forbindelse med projektet. Her skitseredes Danmarks stilling i forhold til implementeringen af nye brintteknologier. Der blev ligeledes sat fokus på de udfordringer, der er for disse teknologier indenfor de nuværende rammevilkår, og rapportens anbefalinger blev diskuteret.

Jan k. Jensen fra DGC holdt herefter en præsentation, der fokuserede på brintpotentialet fra en gasvinkel. Ligeledes deltog Uffe Borup fra Nel Hydrogen med et oplæg om brint i transport, og udviklingen af den grønne omstilling i transportsektoren.

Projektets konklusioner på det danske område er, at Danmark grundlæggende er godt stillet i forhold til implementeringsmulighederne for brintteknologier, men at der også er plads til forbedringer. Potentialet i brintteknologier er uhyre stort, men området er endnu ukendt af mange. Der er dog ingen tvivl om, at brinten kan spille en nøglerolle i den grønne omstilling. Brinten kan indgå i et samspil med andre grønne teknologier, så der er forskellige løsninger til forskellige behov og forbrugsmønstre. Det handler om integration i energisystemet, om at nedbryde sektorielle siloer og tænke energiforbruget og -behovet sammen i højere grad, end det sker nu.


 

 

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe