HyLAW minikonference

16. august 2018

Brintbranchen inviterer til minikonference i København.

 

Den 25. september kl. 13-16 præsenteres resultaterne af det europæiske projekt HyLAW på en minikonference i Energiens Hus i København.

HyLAW-projektet er støttet af EU gennem FCH-JU, og søger at kortlægge lovgivning, incitamenter og forhindringer for brint- og brændselscelleteknologi i 18 lande såvel som i EU-regi. Formålet er at sammenligne forholdene i de 18 lande, og identificere eventuelle lovgivningsmæssige barrierer for implementering af brint- og brændselscelleteknologier. Disse sammenligninger klarlægger de bedste og dårligste praksisser på området, og vil ligge til grund for anbefalinger til målrettede nationale og europæiske forbedringer.

Brint- og brændselscelleteknologier kan i høj grad være med til at sikre den grønne omstilling og uafhængighed af fossile brændsler. Diskussionen om lovgivning og regulering på dette område trækker således tråde til både det nyligt indgåede energiforlig såvel som klimamålene.
Denne konference arrangeres af Brintbranchen, der sammen med Dansk Gasteknisk Center er de danske partnere i projektet.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, vil præsentere projektets formål, resultater og anbefalinger. Derudover vil der være oplæg fra Jan K. Jensen, vicedirektør i Dansk Gasteknologisk Center, og Uffe Borup fra Nel Hydrogen Solutions. De vil tale om henholdsvis brint i gas- og transportsektoren.

Efter konferencen vil der være mulighed for netværk og en forfriskning.

Deltagelse er ganske gratis, og du kan tilmelde dig her. Frist for tilmelding er 14. september.
Du kan se mere om programmet for konferencen her, og du kan læse nærmere om HyLAW-projektet her.

 

 

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe