Brintbranchen glæder sig over øgede klimaambitioner, etableringen af en NEKST, fokus på fleksibelt elforbrug, og europæisk industripolitik, men savner et mere dedikeret fokus på brint og Power-to-X (PtX) i regeringsgrundlaget. For netop her har Danmark enorme muligheder for at koble klimaindsats, eksport og globalt lederskab. Men der er brug for stabile og langsigtede rammer, hvis vi skal realisere de store klima- og eksportgevinster, lyder bekymringen for hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark.

Der er på lange stræk gode toner i det regeringsgrundlag, den nye regering har præsenteret. At klimaambitionerne øges, er både rigtigt og vigtigt, og det ligeledes fortjener stor ros, at der ved fremlæggelsen blev lagt vægt på, at den konkrete implementering af de grønne klima- og energiinitiativer er en prioritet for den nye regering. Det er der behov for, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Det glæder også Brintbranchen, at det i regeringsgrundlaget er en selvstændig pointe, at regeringen vil engagere sig aktivt i udviklingen af en ny, europæisk industripolitik. Det er ifølge Tejs Laustsen Jensen af meget stor betydning for at sikre dansk og europæisk brintindustri, hvilket er vigtigt både af hensyn til geopolitik og forsyningssikkerhed.

Ifølge Brintbranchen er det ligeledes godt, at regeringsgrundlaget fokuserer på effektiv udnyttelse af elnettet, og her lyder opfordringen til at tænke storskala energikonvertering ind i både udbygningen af elnettet og aftaget af den grønne energi:

”Det er rigtigt godt, at regeringen har fokus på at udnytte elnettet langt mere fleksibelt, end det er muligt i dag. Det kræver en grundlæggende tarifreform, så vi ikke unødigt overinvesterer i kobber og kabler, men i stedet kan konvertere vind og sol til grønne brændsler. I den sammenhæng er det ligeledes positivt, at der endelig tages hul på den grønne omstilling af den tunge transport – både til lands og i luften.”

At håndteringen af den pågående klima-, energi- og forsyningskrise står så centralt i regeringsgrundlaget fortjener ligeledes stor ros, men det havde været ønskeligt, at brint og PtX stod som et mere strategisk element igennem regeringsgrundlaget.

”Der er ingen tvivl om, at vi står foran store, globale kriser, som skal løses samtidig. Det handler naturligvis om klimakrisen, men også om den generelle energi- og forsyningskrise i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine. Svaret i begge henseender er en massiv udbygning af de vedvarende energikapaciteter, og her er brint og PtX en forudsætning, så vi også kan omstille de sektorer, der ikke kan sluttes til en stikkontakt. Det kunne godt have været en mere tydelig rød tråd igennem regeringsgrundlaget,” siger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter med at ønske den nye regering tillykke med det nye samarbejde:

”Der skal lyde et stort tillykke til den nye regering, nu skal vi dykke ned i regeringsgrundlaget og se nærmere på detaljerne på brintområdet. Og så ser vi naturligvis frem til at samarbejde med regeringen og det nye Folketing om en hurtig og omfattende implementering af de vigtige initiativer for den danske brint- og PtX-industri. Det er i sidste ende en forudsætning for at realisere regeringsgrundlagets grønne målsætninger.”

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43