Region Hovedstaden vil give nulemissionstaxaer særligt attraktive holdepladser ved hospitaler.

Tilføj din overskrift tekst her

I denne uge blev det offentliggjort, at det skal være lettere for patienter at køre emissionsfrit fra hospitaler i taxa. Region Hovedstaden har besluttet at udvide indsatsen for den grønne omstilling på transporten ved at lade bæredygtige taxaer holde på særligt attraktive pladser ved regionens hospitaler. 

Om indsatsen siger Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling: “En taxi kører årligt det samme antal km. som 6-8 personbiler, og det betyder, at CO2-udslippet og partikel- og støjforureningen ligeledes skal ganges med 6-8 for hver taxi i bybilledet. I København er der ca. 2500 taxier, så det kommer hurtigt til at betyde noget i det store klimaregnskab, når flere skifter til en el- eller brinttaxi”. 

Læs mere her.


Twitter


Linkedin