Grønne electrofuels er fremtiden for luftfarten

29. oktober 2019

I dag offentliggøres en rapport, der viser vejen til den grønne luftfart. 

Brint og CO2 bliver til fremtidens flybrændstof

Der er ingen tvivl om, at når det drejer sig om den grønne omstilling af transportsektoren, er luftfarten én af hovedudfordringerne. Flytrafikken står for en markant klimabelastning, men samtidig er det et afgørende element i den globale mobilitet, som det er både urealistisk og uhensigtsmæssigt at ville begrænse.

Men problemerne med den massive klimabelastning, som flytransporten repræsenterer, skal løses, hvis vi skal nå både de nationale og internationale klimamålsætninger.

En ny rapport, udarbejdet af bl.a. SDU, viser vejen til omstillingen af luftfarten. Grønne electrofuels, der baseres på brint og CO2, er afgørende i arbejdet for en decarbonisering af flytrafikken.

Professor, Henrik Wenzel, fra SDU udtaler til Politiken:

“Vores rapport viser, at teknologien til at fremstille bæredygtigt flybrændstof i Danmark og i Norden er til stede, så vi kan påbegynde etableringen af produktionen inden for få år, og at det er en bæredygtig, attraktiv og mængdemæssigt tilstrækkelig løsning på globalt niveau”.

Danmark har klare styrkepositioner, som gør det oplagt, at det netop er os, der kan gå i spidsen for udvikling og produktion af de grønne flybrændstoffer. Dels har vi de tekniske og forskningsmæssige kompetencer, og dels er vi verdensførende på produktion af vedvarende energi, men også det stærke fjernvarmenet er af afgørende betydning. Ifølge Henrik Wenzel betyder dette fundament, at Danmark er klar til at løfte opgaven med grønne flybrændstoffer:

“Danmark vil være en økonomisk konkurrencedygtig placering på grund af vores udbredte fjernvarmenet og vores allerede avancerede vedvarende energisystem. Så hvis det stod til os, kunne vi sætte i gang i morgen, for vi behøver ikke penge til forskning, og det er enten teknologier, der findes, eller teknologier, der er på trapperne.”  

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem et forskerhold fra SDU, konsulentvirksomheden Niras og den nordiske luftfartsbranche Nisa.

Du kan læse hele historien i Politiken her, og du kan hente hele rapporten her