I dag er der indgået en aftale mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Der bliver indført en afgift på 750 kr. per ton C=2 i 2030 for virksomheder, der ikke er omfattet EU’s kvotehandelssystem. Virksomheder, der er omfattet af kvotesystemet, skal betale en afgift på 375 kr. per ton CO2 i 2030. Afgiften bliver indfaset fra 2025 til 2030.

I en kommentar siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Det er en historisk dag, hvor Danmark tager et meget stort skridt fremad for at opfylde klimamålene. Udfasningen af de fossile brændsler på tværs af samfundet kan kun gå for langsomt og dagens aftale er et vigtigt skridt på vejen. Når vi nu skal i gang med implementeringen af aftalen bliver det vigtigt, at detaljerne lander rigtigt, og at vi bl.a. sikrer at grønne CCU-brændsler ikke straffes urimeligt i den kommende omlægning af afgifterne. Med skattereform og aftale om grøn fond er vi kommet langt. Næste opgave er at sikre, at vi har grøn brint og grønne brændsler nok til reelt at erstatte vores nuværende fossile forbrug i bl.a. industrien og transportsektoren. Det kræver langt mere vind og sol, og afgørende at en ambitiøs politisk aftale herom kommer på plads hurtigst muligt.”

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43