Den 9. august fremlagte FN’s klimapanel, IPCC, deres 6. rapport om klodens tilstand, og konklusionerne er grumme: Vi er tæt på et menneskeskabt vendepunkt, hvor den globale opvarmning vil overstige de i Paris-aftalen aftalte 1,5 grad med katastrofale konsekvenser for klimaet.

Vi skal derfor øge hastigheden mod et nulemissionssamfund, og må ikke tøve mere med at implementere det, der skal til, for at nå derhen. I videoen fortæller Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hvordan brint og PtX kan bidrage til at bremse og mindske den voldsomme, negative klimaudvikling, som IPCC beskriver i deres rapport. Vi har brug for væsentligt mere vedvarende energi, og indslusning af brint og brintbaserede brændsler i energi- og transportsektoren og i industrien. Hvert ton CO2-reduktion tæller, og det skal være nu.

Tejs Laustsen Jensen siger: “Det handler bl.a. om, at vi skal bruge meget mere grøn brint i industri- og i transportsektoren. Den brint skal produceres på baggrund af vedvarende energi. Det vi skal gøre er: Vi skal sætte meget mere vind og meget mere sol op, og vi skal i andet step gå i gang med at omdanne den energi til brint, så vi kan lagre den og så vi kan bruge den i sektorer, der ellers er svære at gøre grønne.”

Se hele videoen, hvor Brintbranchens direktør kommenterer på IPCC’s rapport, her.