2020 har været et udfordrende år, ikke mindst på grund af COVID-19 pandemien. På brint- og Power-to-X- (PtX) området er der heldigvis sket rigtig mange spændende og fornuftige ting.

I juni indgik regeringen bl.a. en aftale med Nederlandene om udviklingen af brint- og PtX-projekter. Knap en måned senere udkom EU-Kommissionen med en meget ambitiøs brintstrategi, der kommer til at sætte fart på udviklingen på brintområdet i hele Europa. Vores medlemsvirksomheder er klar til at spille deres rolle i denne forventede accelerering.

I kølvandet på EU-strategien, udarbejdede vi i Brintbranchen vores helt eget udspil, ”VE 2.0 – brint og PtX-strategi”, som giver et samlet billede af Danmarks muligheder og potentialer på brintområdet.

Vi kan bl.a. skabe over 50.000 arbejdspladser, og vi kan få en langt større og grøn energieksport, end den, der nogensinde har været på olie- og gasområdet, og mange andre muligheder.

Brintindustrien rykker

Brintbranchens medlemmer har i 2020 vist, at de tør og vil føre an i den grønne omstilling. 2020 var året, hvor Brintbranchens medlemsvirksomheder og deres medarbejdere viste, hvilken stof de er gjort af.

Der blev på trods af corona skabt arbejdspladser, vækst, nye produkter og grønne løsninger. Det har gjort, at mange virksomheden endelig har fået den offentlige anerkendelse, som de fortjener.

I Brintbranchen er vi glade for, at vi er brancheorganisationen for stadig flere brintvirksomheder, og vi glæder os til at udvide medlemskredsen i 2021, så vi kan sætte endnu mere fart på den grønne omstilling.

Brintprojekter er kommet til livet

I Aalborg blev de første, danske brintbusser sat i drift i 2020. De er nu i dag en del af den almindelige rutetrafik i Nordjylland og det går rigtig fint.

2020 blev også året, hvor vi så en hel række nye brintrelaterede projekter rundtomkring i landet. Produktion af grøn brint og grønne brændstoffer i København, storskala brintlagring under jorden i Jylland, nye produktionsfaciliterer til metanolbrændselsceller, til elektrolyseanlæg, brinttankstationer, og i det hele taget en stigende eksport og etablering af flere arbejdspladser.

Annonceringen af planen om, at Oslofærgen skal til at sejle på ren brint er

Det har været imponerende at følge med i udviklingerne i alle disse projekter, og det lover rigtig godt for de kommende år.

 

Stærke samarbejder skaber resultater for brintbranchen

Vi fik også skabt store resultater i 2020, ikke mindst qua det samarbejde vi har haft med bl.a. Wind Denmark, Dansk Fjernvarme, andre centrale aktører på energiområdet. Det har været vigtigt, og viser, at resultater for alvor kan skabes, når vi står sammen på energiområdet om at fremme de forskellige løsninger, og det lover godt for sektorkoblingen både i praksis og i forhold til det regulatoriske arbejde.

Webinarets år

Og så blev 2020 jo webinarets år. Også i Brintbranchen organiserede vi en hel række vellykkede webinarer, hvor højdepunktet måske var den store transportkonference, vi holdt på Christiansborg helt uden publikum, og så lanceringen af ”VE 2.0”-strategien, som også fandt sted 100% online.

 

Vi får travlt i 2021

Vi glæder os til 2021. Vi glæder os til at blive ved med at skubbe på for nye grønne løsninger, til at introducere brint- og brændselscelleteknologi i mange dele af det danske energisystem, til at booste eksportindsatsen, og industrielle udviklinger med nye, grønne løsninger, og ikke mindst til, at vi forhåbentligt i 2021 kan møde medlemmer, samarbejdspartnere og andre kollegaer i levende live, og ikke bare her gennem skærmen.

Med det ønske for det kommende år, vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår.

Med venlig hilsen,

Tejs Laustsen Jensen
direktør i Brintbranchen