Dagens aftale om brintinfrastruktur er endnu et skridt i den rigtige retning for opskalering og kommercialisering af den danske brintindustri. Dog sikrer aftalen ikke den nationale, strategiske og langsigtede plan for etablering af brintinfrastruktur, som branchen har brug for, mener Brintbranchen, hovedorganisation for grøn brint og Power-to-X (PtX) i Danmark.

”Det er godt, at der i dag er indgået en bred politisk aftale, som giver aktører mulighed for at etablere brintinfrastruktur til transport af brint i rør. Vi har akut brug for at komme videre med etableringen af infrastruktur og aftalen skaber mulighed for, at grøn, danskproduceret brint kan blive transporteret på tværs af landet og på tværs af landegrænser. Det kan øge incitamentet for brintproducenter og -aftagere til at indgå aftaler med hinanden og være med til at udvide forsyningssikkerheden og bidrage til tempo i VE-udviklingen,’ siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

Men dagens aftale får ikke træerne til at vokse ind i himlen, understreger Brintbranchen. For aftalen skaber alene rammerne for en mulig etablering af en markedsdrevet brintinfrastruktur, men skitserer ikke den strategiske vision herfor. Herunder i forhold til spørgsmål som storskalalagring, strategiskplanlægning og sammenhæng med VE-udbygningen, som er helt afgørende for den videre udvikling af brintsektoren.

”Uden samlet strategisk plan er der en risiko for, at infrastrukturen udbygges fra tue til tue, frem for efter en samlet national målsætning. Brintinfrastruktur bliver en helt afgørende del af fremtidens danske og europæiske energisystem, og der er brug for et samlet og strategisk nationalt ryk fremad,” siger Tejs Laustsen Jensen, der understreger behovet for en strategisk tilgang til udbygningen.

“Aftalen skaber muligheden for at der nu kan etableres brintrør – det er godt. Men det samlede billede bør også indeholde forbindelse til de kommende planer for udbygning af VE både på land og på havet, såvel som den storskala lagring af grøn brint i kaverner, der er en afgørende forudsætning for, at vi får mest værdi og forsyningssikkerhed ud af den grønne omstilling. Og det er helt essentielt, at vi husker, at brintinfrastrukturen ikke har et – men flere – formål – og fx både skal understøtte den hjemlige industris ønske om forædling af brint, såvel som potentialet for eksport til vores nabolande,” påpeger Tejs Laustsen Jensen.

Og så er der spørgsmålet om hvordan ny infrastruktur skal finansieres. Det er ikke en del af dagens aftale og Brintbranchen understreger behovet for en hurtig afklaring.

”Det er  fint, at fx operatøransvar er på plads inden finansieringen, men det giver sig selv, at vi ikke kan forvente, at aktører går i gang med at etablere brintinfrastruktur uden at vide, hvordan finansieringen vil blive skruet sammen. Derfor er der behov for, at vi hurtigt får en afklaring herpå, og husker, at der er tale om en samfundsmæssig investering, der er en krumtap i værdiskabelsen for hele den grønne omstilling. Her er et aktivt statsligt engagement i samfundets overordnede interesse,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen håber derfor, at dagens aftale om brintinfrastruktur er den første del af det, der bliver til en samlet national brintinfrastrukturplan:

”Infrastrukturen kan skabe rammerne for, at brintindustrien kan komme videre i opskaleringen. Vi er kommet et stykke fremad i dag, men der brug for hurtig afklaring om finansiering, og så er det vigtigt, at der holdes et skarpt politisk fokus på at sikre, at Danmark ikke taber momentum. Vi ser frem til en samlet national infrastruktur inklusivt muligheder for både kommerciel og strategisk lagring af brint i storskala,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43