Brintbranchen ønsker alle en god jul!

2023 har budt på både sejre og udfordringer for den grønne industri i almindelighed og brint- og PtX-industrien i særdeleshed.

Den stigende globale konkurrence, den anspændte geopolitiske situation og en økonomi præget af rentestigninger og inflation har presset de danske energivirksomheder. Men branchen har vist sig stærk, og investeringsvilligheden fortsat er stor. Der er taget spadestik til nye produktionsfaciliteter, og det danske PtX-udbud viste, at den danske brint- og PtX-industri kan levere konkurrencedygtig, grøn brint.

Der er fortsat meget at gøre, men vi er kommet langt i 2023, og vi takker alle medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset for samarbejdet i det forgangne år, og ser frem til nye, fælles sejre i 2024.

Brintbranchens sekretariat holder juleferie til og med d. 2. januar 2024.

God jul og godt nytår.