Flere fynske kommuner og Langeland kommune har indgået en klimaaftale med Fynbus og regeringen om at gøre den lokale busdrift grøn. I aftalen forpligter parterne sig til:

  • Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021
  • CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale ruter og tværkommunale ruter fra 2021, dog muligvis fra 2024 for Langelands vedkommende

I en pressemeddelelse om den nyeste klimaaftale på busområdet udtaler Transportminister, Benny Engelbrecht:

“Det er et solidt skridt mod en mere grøn hverdag, at endnu syv kommuner på Fyn og Langeland Kommune nu indgår en forpligtigende klimasamarbejdsaftale om CO2-neutral og emissionsfri bustrafik. Aftalen bidrager ikke kun til at begrænse CO2-udslippet med 70 procent i 2030 – det betyder også mindre støj og os, så det er på alle måder en god aftale, og jeg vil gerne takke både kommunerne og Fynbus for at gå foran i den grønne omstilling.”

Læs mere her.