Fueling the Future: Dansk deltagelse ved World Gas Conference

2. august 2018

I slutningen af juni afholdtes den 27. World Gas Conference (WGC) – denne gang i USA. Her mødtes ca. 12.000 interessenter fra gasrelaterede brancher for at diskutere gassens rolle i fremtidens energisystemer.

Danmark bidrog med 13 repræsentanter fra henholdsvis Energinet, Dansk Gasteknisk Center, HMN, Dansk Gasforening, Dansk Gas Distribution, HOFOR og Ørsted. Der blev afholdt mange forskelligartede sessioner med gas som omdrejningspunkt.

USA er blandt verdens største gasforbrugere., og mens markedet for brugen af naturgas er dalende i Europa, er det stigende i USA og Asien. Især skifergas er blevet eftertragtet i USA, og selvom denne type gas er kontroversiel herhjemme (grundet udvindingsmetoden ’fracking’), satses der stadig betragtet på denne naturgas på det amerikanske marked.

Det kan være, at det er derfor, at naturgas fyldte så meget på WGC – og ikke tildelte ’grøn gas’ megen opmærksomhed på konferencen. Selvom udvindingen af naturgas i f.eks. Kina med store miljø- og klimamæssige belastninger, har interessen herfor ikke ført til en prioritering af bæredygtig gasproduktion på konferencen. VE-gasser var ikke i nævneværdig grad på dagsordenen. Signe Sonne fra Energinet afholdt, i samarbejde med en fransk kollega, et indlæg under titlen ’Injektion af biomethan, syngas og brint i gastransmissionsnettet’, men i forhold til det potentiale der ligger i udviklingen af grønne gasser, havde det været oplagt bruge WGC til erfaringsudveksling og som diskussionsforum.

Det er overordentligt positivt med så stærk en dansk repræsentation ved en sådan international konference, om end man kunne have ønsket mere fokus på de grønne løsninger, vi vægter i Danmark. Vi er godt med i forhold til udviklingen af grønne gasser. Disse gasser kan bruges som lagringskapacitet for vedvarende energi, og gasnettet kan sikre den stabilitet i forsyningen, som er afgørende for et bæredygtigt energisystem. Gas er en ualmindelig vigtig komponent i fremtidens grønne energisystem, men det kræver, at den er bæredygtig, hvis vi skal nå vores målsætninger både i forhold til klima og fossil uafhængighed.

Hvis du er interesseret i at læse mere om forskning i, og perspektiverne for, grøn gas i Danmark, kan du se mere om projektet FutureGas her.