Fremtidens grønne transport til lands og til vands

16. november 2017

Torsdag d. 16. november 2017 bød Brintbranchen på en dag med fokus på grønne energiformer, hvor Energiens Hus på Frederiksberg dannede rammen. Her mødte omtrent 45 op til at høre om, hvad der kan gøres, primært i transportsektoren, for at imødekomme den grønne omstilling. Workshoppen blev afholdt som en del af FutureGas-projektet, der har en arbejdspakke, der kigger på gassens rolle netop i transportsektoren.

 

 

 

 

Dagen bød på spændende oplæg, en interessant paneldebat og godt humør blandt de fremmødte. Vi siger tak for en spændende eftermiddag og ser frem til at se jer til fremtidige arrangementer – bl.a. på Folkemødet 2018, hvor Brintbranchen også vil sætte fokus på FutureGas-projektet.

Se deltagerlisten her.

Se invitation og program her.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte indlæg fra dagen og også finde de enkelte powerpoint-præsentationer.

Introduktion til FutureGas

Projektleder for FutureGas, professor Poul Erik Morthorst, DTU Management, startede workshoppen ud med en introduktion til projektet og til temaet fremtidens grønne transport. Her blev der fortalt, hvordan FutureGas har fokus på gassens rolle i det fremtidige energisystem. Find hans præsentation her.

Comparison of future technologies for shipping

Herefter sammenlignede Frauke Wiese, DTU Management, de forskellige fremtidige drivmidler inden for shipping og talte her om fordele og ulemper ved de forskellige energiformer. Mest af alt lå fokus på de risici der er, ved brug af de forskellige energiformer, som fx metan-udslip, sikkerhed, rækkevidde, omkostninger m.m. Præsentation kan findes her.

Erfaringer fra Samsø: LNG til færgedrift

Knud Tybirk fra Samsø Kommune fortalte om Samsøs arbejde med grønomstilling og særligt om gasfærgen, der blev indført i 2015 og hvordan dette har skabt grundlaget for et gasmarked på Samsø. Denne visionære beslutning blev taget i forbindelse med BioGas2020, hvor planen er at udskifte biogassen med biometan i 2019. Men indtil nu, drives færgen af biogas hentet fra Holland og som, ved en container, gør det muligt at tanke færgen én gang om dagen på bare 15 minutter. Gas er grundstenen i den fremtidige plan for Samsø, hvor det er et brændende ønske at binde karbon-, vand- og næringskredsløb sammen i et cirkulært system på øen og dermed vise Samsø som et modelsamfund, når det angår den grønne omstilling. Find præsentationen her.

Gas til tung transport – flydende bionaturgas i Hirtshals

Henrik Rousing, HMN Naturgas, bidrog med et oplæg om hvordan biogassen kan bidrage til den grønne omstilling ved at tage udgangspunkt i gas-projektet om flydende bionaturgas i Hirtshals. Her blev planerne for projektet uddybet bl.a. om det opsatte biogasanlæg og liquifier-anlæg samt hvilke partnere som indgår i det igangværende projekt. Udover dette, blev et overblik over CNBG til tung transport også fremlagt. Her blev fortalt hvordan det er et enestående brændsel – men at det fylder meget, og derfor er det en nødvendighed at kunne komprimere dette. Yderligere er komplikationerne ved gas til tung transport, at det er kun lastbiler med fast base som kan benytte dette, da de skal kunne tankes i løbet af hviletider. Dette betyder, at lastbiler som kører gennem flere lande og uden fast base ikke kan benytte biogas til dette. Du kan finde præsentationen her.

LNG/LRGN as alternative fuels in heavy duty transportation – a techno-economic assessment

Dejene Hagos fra Chalmers Universitet lagde vejen forbi til FutureGas Workshoppen, for at give en teknisk-økonomisk vurdering af LNG og LRGN som fremtidige energiformer inden for tung transport. Her blev bl.a. set på LNG i det maritime og hvordan Norge er førende inden for dette. Samtidig var der fokus på TTW teknologier, heriblandt tilpasninger til HDV (Heavy Duty Vessils) og passagerbiler, såsom DICI, PISI, PIDF og HPDI. Her blev konkluderet at, the more we drive, the more we save. Præsentation kan findes her.

Metanol til transport til lands og til vands

Mads Friis Jensen fra SerEnergy var sidste oplægsholder med et oplæg om brændselsceller og metanol. SerEnergy er førende indenfor brændselsceller til stationært brug, mindre køretøjer og skibe ved brug af HT-PEM brændselscellen (High Temperature PEM). Præsentation kommer op senere.