Frankrig satser massivt på brint

8. juni 2018

Den franske miljøminister, Nicolas Hulot, har fremlagt en ny energipolitisk strategi, som i høj grad bygger på brint og brændselscelleteknologi. Der er afsat 100 millioner euro til at opnå ambitionen om at gøre Frankrig til verdens førende nation på dette område. Strategien indeholder målsætninger om brugen af brint og brændselscelleteknologier inden for både industri og energiforsyning, men især også inden for transport.

Det er planen at etablere 100 brinttankstationer i løbet af 2023, og inden 2028 skal antallet være mellem 400 og 1000 tankstationer. Denne udbyggede infrastruktur skal gøre det muligt at satse massivt på brint- og brændselscelleteknologier inden for transportsektoren; det drejer sig både om busser, tog, skibe og lastbiler. Mens planerne i forhold til skibe og tog endnu kun er på undersøgelsesstadiet, er det meget konkrete ambitioner på lastbilsområdet. Nicolas Hulot har gjort det klart, at målsætningen er, at der i 2028 skal være mellem 20.000 og 50.000 lette, og mellem 800 og 2000 tunge erhvervskøretøjer på de franske veje.

Det er et uhyre ambitiøst projekt, men teknologien er ved at være så moden, at det kan lade sig gøre. Som en vigtig del af processen har de franske myndigheder påbegyndt udarbejdelse af rammevilkår for reguleringen af tankstationerne. Lovgivningen skal kunne følge med i takt med, at nye teknologier tages i brug, ellers risikeres det, at projekter strander, fordi reguleringen er ukomplet og utidssvarende. De franske myndigheder har også i støbeskeen at oprette et internationalt center for kvalifikation og certificering for højtrykskomponenter til brug i transportsektorer. Dette vil kunne skabe en strømlining og generaliserbarhed i produktion og regulering – til gavn for brugere såvel som myndigheder.

Du kan læse mere om energistrategien her.