Brintbranchen har i dag fremlagt sine synspunkter om regeringens udspil til en Power-to-X- (PtX-) og brintstrategi ved et foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til energi-, forsynings- og klimapolitik, og behandler bl.a. lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde.

Brintbranchen mener, at regeringens udspil til PtX-strategien er en fornuftig platform for at realisere det danske potentiale, og anbefaler bl.a. et minimum på 6 GW elektrolysekapacitet i 2030 – og med en ambition om minimum 10 GW i 2035. Brintbranchen konstaterer også, at der mangler væsentlige dele i strategien, som den er formuleret nu: Så bemærker direktør for Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, at strategien mangler blik for at stimulere det danske aftag af PtX både til lands, til vands, og i luften, og foreslår at nedsætte en PtX Task Force for at kunne løfte en hurtig implementering af strategien.

Brintbranchen understreger også, at PtX, udover klima, også i høj grad har en (positiv) indflydelse på industri og arbejdspladser.

Find hele Brintbranchens præsentation her:

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43