Første forslag til svensk brintstrategi 

Den svenske regering har fremlagt sit første forslag til Sveriges brintstrategi. I 2045 – fem år før EU – vil Sverige ikke have nogen nettoudledning af drivhusgasser. I det mål vil brint spille en vigtig rolle, især i den industrielle sektor.  

Strategien opstiller konkrete mål for både 2030 og 2045. Dertil identificerer den en række tiltag og initiativer, der skal bidrage til en positiv brintudvikling, herunder en række instrumenter, der skal mindske omkostningstabet mellem grøn og fossil brint. Desuden lægger strategien op til, at der skal etableres en platform for systematisk dialog mellem virksomheder, brancheorganisationer og offentlige aktører.  

Energistyrelsen i Sverige foreslår to mål for elektrolysekapacitet. Målet i 2030 er at skabe forudsætninger for 5 GW elektrolysekapacitet og yderligere 10 GW i 2045, altså i alt 15 GW.  

Læs mere om den svenske regerings første forslag til en national brintstrategi her.