Flyet skal lades med el – for klimaet skyld

22. august 2018

Grøn teknologi skal løse luftfartens klimaudfordringer

 

Antallet af flypassagerer stiger – det samme gør luftfartens CO2-udledning. Kun ved at satse alvorligt og ambitiøst på omlægning til bæredygtige brændstoffer, kan luftfartens klimabelastning afhjælpes.

Hvis det skal lykkes at komme i mål med den grønne omstilling i transportsektoren, skal der fokuseres mere på innovation og udvikling inden for brændstofsområdet – og dette er især vigtigt, hvad angår luftfarten. Det har Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skrevet om på Altinget.dk i dag.

Flytrafikken er en af de største klimasyndere, men selvom branchen selv tager et ansvar, og investerer i mere energieffektive fly, kræver det en langt større indsats at begrænse CO2-udslippet i luftfarten. Der er teknologier på tegnebrættet, der vil muliggøre at drive fly på brint eller el, men de er på nuværende tidspunkt langt fra praktisk realiserbare.

Men den negative klimabelastning som luftfarten forsager, kræver handling nu. Her peger Tejs Laustsen Jensen på brugen af elektrofuels som en løsning – en løsning der både vil betyde nulemissions-flytrafik og et potentielt nyt, grønt eksporteventyr for Danmark. Elektrofuels produceres på basis af brint og CO2 – hvis brinten produceres på baggrund af strøm fra vedvarende kilder, vil de samlede klimaomkostninger forbundet med produktion og anvendelse af disse elektrofuels være betragteligt formindsket i forhold til de traditionelle brændstoffer.

Denne omstilling kan lade sig gøre, men det kræver stærk vilje – både fra politisk side og fra branchen selv. Teknologien findes, men er endnu ikke kommercielt konkurrencedygtig i forhold til de fossile brændsler. Derfor er omfattende investering og udvikling imperativ. Det vil ikke kun kunne betyde mindre CO2-udledning, men det vil også være et fundament for nye eksporteventyr – et fundament der er unikt dansk, siger Tejs Laustsen Jensen:

For Danmark er i en meget stærk position i forhold til at gennemføre denne omlægning netop på grund af vores store indsats på især vindkraftsområdet.
Vi har således mulighederne for at producere grønne elektrofuels lokalt – til gavn for både klima og erhvervsliv.

Det bør derfor være et element i regeringens kommende klimaplan at sikre de politiske rammer for samspillet mellem branchen og staten, der er nødvendige for at kunne løfte ansvaret og opgaven med den grønne omstilling.

Du kan læse hele debatindlægget på Altinget.dk her.