Alle brinttankstationer har genoptaget driften

2. juni 2019

Efter ugers stilstand er de danske brinttankstationer nu i drift igen.

Sikkerhedskontrollen af danske brinttankstationer nu gennemført

Efter der d. 10. juni opstod brand på en norsk brinttankstation ved byen Kjørbo, valgte operatørerne af de danske brintstationer midlertidigt at lukke stationerne, mens alle sikkerhedsforanstaltninger blev gennemgået. Det arbejde er nu  færdigt, og stationerne er i drift igen.

De tilbundsgående undersøgelser af hændelsen i Kjørbo er nu afsluttet. Nel Hydrogen, der har leveret teknologien til brinttankstationerne, har i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Gexcon arbejdet tæt med de lokale myndigheder for at determinere årsagen til branden. Undersøgelserne har vist, at der pga. en montagefejl var opstået en lækage af gas, som antændte da det reagerede med ilten i luften. Montagefejlen bestod i, at en bolt ikke var tilstrækkeligt efterspændt, og det var således hverken elektrolyseanlægget eller dispenseren, der forsagede branden. Nye sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsgange er nu indført, der skal kunne forhindre lignende hændelser i fremtiden.

De danske stationer er af en anden teknologi en den pågældende station i Norge, og er således ikke opbygget på en måde, hvor en sådan bolt ville kunne forsage en lignende lækage. Dog valgte Air Liquide og Strandmøllen, som er operatørerne bag de danske stationer, alligevel at lukke ned for stationsdriften i Danmark for at sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt.

Du kan læse mere om forløbet her.