Der er stort potentiale i at skabe et landsdækkende distributionsnet til brint. Det konkluderer Evida, gasdistributionsselskab og medlem i Brintbranchen, efter at have talt med markedsaktører. Distributionsnettet vil understøtte etablering af et stærkt dansk marked, der åbner op for vækst og beskæftigelse, og vil samtidig understøtte fremtidig eksport af grøn brint. Dermed har Danmark altså en unik mulighed for at indtage førerpositionen i både produktion og forbrug af brint.  

I regeringens PtX-strategi fremgår det, at Energinet og Evida skal have mulighed for at eje og drive den danske brintinfrastruktur. Dertil er Evidas formålsbestemmelse blevet ændret til at selskabet i højere grad kan arbejde for den grønne omstilling ved at beskæftige sig med flere grønne energikilder såsom brint.  

Evidas strategi- og udviklingsdirektør, Peter Kristensen, siger: “Danmark har et vidtforgrenet gasnet, som med 18.000 km gasledninger strækker sig fra Skagen til Gedser og fra Esbjerg til Helsingør. I takt med at naturgas udfases til individuel opvarmning, vil der blive skabt plads i gasnettet. Det betyder, at Danmark har en mulighed for at genbruge dele af gasnettet til transport af brint. Ved at genbruge det eksisterende rørnet til brint, kan vi opnå store besparelser og samtidig skåne både vores miljø og natur.” 

Læs mere om potentialet i et landsdækkende distributionsnet til brint her.