Everfuel vil sammen med en række partnere etablere et Power-to-X (PtX) anlæg og brintknudepunkt i Holstebro, der skal levere grøn brint til en mere bæredygtig
industri- og transportsektor, og bidrage til det næste skridt i den grønne energiomstilling i den nordvestlige del af Danmark. Det skriver brintvirksomheden i en pressemeddelelse i dag.

Projektet er delt op i to faser. Den første fase vil være en testfase, hvor udvalgte partnere udvikler muligheden for at anvende brint i gasbrændere i industrien, teste produktion af emetan i forsøgsskala på lokale biogasanlæg, og tester transport af brint i rørledningerne til naturgas. Den første fase planlægges at være i drift i 2023.

I den anden fase, som skal påbegynde i 2025, vil Everfuel bygge et anlæg med 100 MW elektrolysekapacitet, en brintterminal, et distributionscenter og en brinttankstation til både tung transport og personbiler. Den grønne brint produceret i denne fase skal bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer, da brinten kan erstatte naturgas i udvalgte industriprocesser. Overskydende varme fra produktionsanlægget planlægges anvendt til fjernvarmen.