Everfuel og Shell indgår samarbejde om storskala P2X

22. november 2019

Everfuel og Shell indgår samarbejde om storskala P2X.

Everfuel og Shell indgår strategiske samarbejde om storkala P2X

“Grønt skift: Centralt storskala P2X brintanlæg og energilagring i Fredericia vil blive det største i Norden.
Everfuel, Shell Raffinaderiet (A/S Dansk Shell) i Fredericia og partnere indgår strategisk samarbejde om fremtidens forsyning af transportsektoren med grøn energi i form af en brintfabrik,” sådan lyder det i en fælles pressemeddelelse sendt ud af Everfuel og Shell Raffinaderiet i forbindelse med offentliggørelsen af deres nye samarbejde.

Det installerede P2X-anlæg skal til at begynde med have en 20 MW elektrolysekapacitet, men ambitionen er at nå 1GW. Brintproduktionen skal køre på grøn strøm, og på den måde producere brint som lagerkapacitet for den grønne energi – som så enten kan bruges i sin rene form i eks. transportsektoren eller i videre forædlingsprocesser. 

Brintanlægget vil blive det største af sin slags i norden, og være det første, store skridt herhjemme på vejen mod storskala energikonvertering. Det er afgørende for den grønne omstilling, at der skabes mulighed for at “gemme” energien i den grønne strøm til tidspunkter, hvor der ikke produceres ret megen eks. vindmøllestrøm, eller til sektorer, hvor direkte elektrificering ikke er mulig eller hensigtsmæssig. Pga. Danmarks massive vindressourcer, har vi herhjemme alle muligheder for at blive verdensførende på produktion af grøn brint og andre f.eks. grønne brændstoffer, og anlægget i Fredericia er et vigtigt skridt på vejen:

Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi, samt forsyne 3-4000 fuel cell busser og lastbiler med brint dagligt. I første fase (2022-23) er det hensigten at Everfuel bygger et 20MW elektrolyseanlæg og et centralt brintlager, der vil kunne bidrage med den nødvendige buffer, som en produktion baseret på fluktuerende vedvarende energi kræver. I første fase tænkes der installeret et lager på 10 tons brint, svarende til 5 dages leverance til raffinaderiet eller til 170.000 km kørsel i en brintbus/lastbil.
  

I pressemeddelelsen udtaler Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard Jørgensen (A):

Igangsættelsen af produktion og lagring af vedvarende energi i form af brint i storskala er en positiv historie for Fredericia, der vil kunne bidrage til, at vi kan tiltrække spændende og grønne arbejdspladser, og det gør mig naturligvis både glad og stolt, når A/S Dansk Shell sammen med Everfuel øjner muligheder for store investeringer i den grønne omstilling i vores kommune.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.