Everfuel A/S har d. 25. maj 2021 lanceret udrulningsplanen for brinttankstationer i Danmark. Målet er placere op til 19 brinttankstationer strategisk i forhold til hinanden. Planen er den tredje og sidste del af Everfuels skandinaviske grønne brintbrændselsstrategi for lastbiler, busser og biler, der skal forbinde de primære trafikkorridorer i Sverige, Norge og Danmark.

Det danske netværk vil bestå af beliggenheder udviklet af Everfuel, inklusiv allerede eksisterende tankstationer i Esbjerg, Kolding, Aarhus og Korsør samt den højtydende H2-station på Amager, som bliver taget i brug den 1. juli 2021.

I forbindelse med lanceringen udtaler Everfuels CEO og grundlægger, Jakob Krogsgaard, følgende:
“The launch of our Danish fueling network plan completes the framework for our Scandinavian green hydrogen fueling strategy. We are committed to lead the roll-out of solutions for safe production, distribution and fueling of green hydrogen to end-customers starting with our home markets in Denmark, Sweden and Norway. Based on these plans, we are now accelerating dialogues with all relevant stakeholders to commercialize hydrogen at scale and decarbonize transport in Scandinavia.”

Det danske netværk af brinttankstationer er en del af Everfuels Ramp-up fase i planen om at investere 1,5 milliarder euro i udvikling af den europæiske værdikæde for grøn brint samt at opnå 1 milliard euro i omsætning fra salg af brintbrændsel til busser, lastbiler og biler før 2030. Brintbrændselsnetværk i storskala er nødvendigt for at EU og Danmark kan imødekomme deres klimamål.

Everfuel satser på at udvikle et skandinavisk brintbrændselsnetværk, som indledningsvist vil dække over Norge syd for Trondheim, Sverige syd for Stockholm og Danmark. Netværket støtter op om STRING initiativet om at etablere en brintkorridor med tankstationer fra Hamburg til Oslo. Det er planlagt som et projekt medfinansieret af EU med offentlig-private partnerskaber, der samler interessenter langs hele værdikæden af grøn brint. STRING består af minimum 13 interessenter fordelt over otte regioner og fem større byer i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

Everfuel har kortlagt planlagte lokationer for brinttankstationer i Danmark og vil, som i Norge og Sverige, arbejde på at optimere de eksakte beliggenheder og rækkefølgen af udrulningen baseret på en tæt dialog med ambitiøse slutkunder samt i tæt samarbejde med lokale myndigheder. De første specifikke nye beliggenheder forventes at blive annonceret i 2021.

Læs hele pressemeddelelsen her og mere om strategien her.