Brintbranchens medlem Everfuel har sikret sig placeringen af en brinttankstation, der skal betjene tunge køretøjer samt være med til at gøre Vordingborg til et knudepunkt for logistik og transport. Når Femern Bæltet, der vil forbinde vejtransporten mellem Danmark og Tyskland, er færdigbygget, vil mange tunge køretøjer køre gennem Vordingborg. For at tilbyde et klimavenligt alternativ til lastbiler drevet af fossile brændstoffer, bygger Everfuel en brintstation for at imødekomme behovet for emissionsfri og hurtig brændstofpåfyldning. 

Placeringen i Vordingborg er en del af det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), som omfatter de vigtigste forbindelser og forbinder de vigtigste knudepunkter på tværs af EU.

Læs Everfuels pressemeddelelse her.