European Energy vil bygge et PtX-anlæg ved Esbjerg

Brintbranchens medlem European Energy har gjort sig en del af en række virksomheder, der har interesse for Esbjerg som lokation for PtX-anlæg. European Energy har nemlig planer om at bygge en brintfabrik i Måde lidt uden for Esbjerg, der skal udnytte vindmøllestrømmen fra de eksisterende forsøgsmøller til produktion af brint, ilt og spildvarme.

European Energys planer indebærer et mindre elektrolyseanlæg, der skal være i stand til at producere 730 tons brint årligt med en kapacitet på 6 MW, som planlægges til senere at øges til 12 MW.

Esbjergs Plan & Miljøudvalg har besluttet at igangsætte arbejdet med en lokalplan, der muliggør European Energys realisering af elektrolyseanlægget.  

Læs mere om Esbjergs nye brintfabrik her.