Brintbranchens senest tilkomne medlem, European Energy, er klar til at opføre ca. 45 nye havvindmøller ved halvøen Stigsnæs sydvest for Skælskør, og det endda uden uden offentlig støtte. Havmølleparken med navnet Omø Syd vil kunne producere 320 MW årligt – svarende til 350.000 husstandes elforbrug – allerede fra 2024. Men den nye energipark risikerer aldrig at blive til noget pga. modsatrettede udmeldinger fra henholdsvis Erhvervs- og Miljøministeriet. Sagen handler om et område i Smålandsfarvandet, som ifølge Erhvervsministeriet skal udlægges til vindenergi, mens Miljøministeriet mener, at området bør udlægges som fredet Natura2000-område.

De forskellige politiske prioriteringer har betydet en stilstand for Omø Syd, der ellers kunne blive Danmarks første støttefri vindmøllepark. Og det ærgrer både Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og European Energys stifter og adm. direktør, Knud Erik Andersen. Til Klimamonitor kalder de det en rigtig trist sag og et bekymrende forløb. Både fordi det er afgørende for den grønne omstilling, at de danske VE-kapaciteter udbygges, og fordi området omkring parken ved Stigsnæs med det gamle kulværk og en af Europas dybeste transithavne, har alle muligheder for at blive en stærk brint- og PtX-hub.

Ifølge Tejs Laustsen Jensen kan skrottede planer for Omø Syd få alvorlige konsekvenser for den danske brint- og PtX-udvikling: “Hvis Omø Syd-projektet ikke bliver til noget, er det et alvorligt benspænd for klimaindsatsen såvel som for PtX-udviklingen. Hvis vi i Danmark vælger at ignorere muligheder som dem ved Stigsnæs, jamen så kræver det ikke en dyb indsigt i markedet at indse, at det risikerer at trække både arbejdspladser og fremtidige investeringer til udlandet.”

Brintdirektøren håber, at der hurtigst muligt findes en løsning, så Smålandsfarvandet kan rumme både vindmøller og fuglearter: “Sker det ikke misser vi som nation en oplagt mulighed. PtX er en afgørende forudsætning for at opfylde de ambitiøse klimamål, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har sat. Så er vi altså også nødt til at lade handling følge ord.”

Læs mere hos Klimamonitor her.