European Clean Hydrogen Alliance lanceret

31. juli 2020

Eurpean Clean Hydrogen Alliance blev lanceret i forbindelse med offentliggørelsen af EU’s brintstrategi.

European Clean Hydrogen Alliance lanceret

I forbindelse med offentliggørelsen af EU’s brintstrategi blev European Clean Hydrogen Alliance lanceret. Alliancen repræsenterer alle dele af brintværdikæden, og de interessenter der skal føre brintvisionen ud i livet. European Clean Hydrogen Alliance søger at understøtte industrialiseringen af storskala brintproduktion, styrke aftagersiden og facilitere udrulningen af den nødvendige infrastruktur, der skal sikre fuld implementering af brintstrategien. I forbindelse med lanceringen af European Clean Hydrogen Alliance udtalte Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General i Hydrogen Europe: 

“The time for hydrogen has finally arrived. We are ready to work together with all relevant stakeholders to enable sector integration and deliver climate neutrality in 2050”.

Læs mere om lanceringen her.