EUDP støtter 55 projekter

18. oktober 2017

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn om 153 mio. kr. i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger i forbindelse med ansøgningsrunden 2017.

Værd at fremhæve er projektet HyScale, der med Nel Hydrogen Solutions i spidsen, vil arbejde med udviklingen af næste generations brinttankstationer.

“Med dette tilskud fra EUDP kan vi holde momentum i udviklingen og kommercialiseringen af vores teknologi, som er en afgørende brik i den globale grønne omstilling af transportsektoren. Og så skaber vi nye danske arbejdspladser og eksport”, siger Jacob Krogsgaard, Senior Vice President, Nel Hydrogen A/S

I alt er 55 projekter støttet. Heraf falder 2 af projekterne under kategorien Brint og Brændselsceller. Udover HyScale er projektet SPGC, med bl.a. Ballard Power Systems Europe, DTU Elektro og Energinet.dk i konsortiet,

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her

Læs hele pressemeddelelsen her

Find liste over alle støttede projekter her