EUs nye industristrategi for klimaneutralitet præsenteret.

Ny EU industristrategipræsenteret

D. 10. marts præsenterede Europa-Kommissionen (EC) en ny industristrategi for Europa. Strategien har til formål at hjælpe Europas industri til at føre an i de dobbelte omstillinger til klimaneutralitet og digitalt lederskab og tager sigte på fremme Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi på et tidspunkt med skiftende geopolitiske forhold og stigende global konkurrence.  

Industristrategien er udarbejdet i lyset af European Green Deal som Europas nye vækststrategi, og med EUs grønne omstilling og vision om klimaneutralitet i 2050 som et bærende element.  

Brint har en fremtrædende rolle i strategien med bl.a. etableringen af Clean Hydrogen Alliance, et initiativ der har som formål at fremskynde dekarboniseringen af industrien og fastholde den industrielle førerposition på området. Grøn brint bliver i strategien set som det fremmeste eksempel på hvordan ”industrielle alliancer” kan skabe reel værdi. EC vil efter planen til sommer lancere denne nye alliance, og vil derigennem samle investorer regeringer, myndigheder og industrielle partner. 

Du kan læse mere om strategien her.


Twitter


Linkedin