Thierry Breton, EU-kommissær for EU’s indre marked, og 20 europæiske elektrolyseproducenter, herunder bl.a. Brintbranchens medlemmer Advent, Topsoe, Green Hydrogen Systems og Nel Hydrogen, har i går underskrevet en fælles erklæring, som skal bane vejen for at opnå RePowerEU’s ambitiøse mål om produktion af 10 Mt grøn brint indenfor EU’s grænser senest i 2030.

Fælleserklæringen er bygget op omkring tre søjler: En regulatorisk søjle, som skal stimulere etablering af gunstige rammevilkår, en søjle om finansiering og bedre adgang til EU’s Innovationsfond og mulighed for statsstøtte, og den tredje søjle omhandler forbedring af forsyningskæden via forskning og udvikling.

Læs mere: European Electrolyser Summit – Joint Declaration