Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark havde den 12. november 2020 foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Organisationerne ønsker en ændret model for tariffer i den nye elforsyningslov.

Inden jul skal elforsyningsloven revideres og vedtages. Den sætter rammen for elektrificeringen af samfundet. Men det forslag, der ligger klar lige nu, fastholder et forældet net- og tarifsystem, mener både Dansk Fjernvarme, Wind Denmark og Brintbranchen.

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, udtaler:

”Det er uhyre vigtigt for den grønne omstilling, at PtX- og elektrolyse ikke bliver unødvendigt dyrt. Desværre lægger den nye elforsyningslov ikke op til de ændringer, der for alvor gør at VE-produktion og brint og PtX-produktion kan få fordel af hinanden. Med loven vil det stadig være sådan, at elforbrugere, for eksempel i form af et elektrolyseanlæg eller en varmepumpe på et fjernvarmeværk, tilkoblet på et lavt spændingsniveau i elnettet stadig skal betale til de overliggende spændingsniveauer, uanset at forbrugeren ikke belaster disse net med f.eks. transport af egen VE-strøm. Det er ikke kostægte og gør den grønne omstilling unødig dyr, og det betyder, at tarifsystemet kommer til at udgøre en barriere for elektrificering og den bedste udnyttelse at vores VE-produktion.

I vores foretræde for Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalget har vi derfor sat fokus på, hvordan vi kan indrette en omkostningsægte tarifmodel, så PtX-virksomheder kun skal betale for den faktiske omkostning, som de enkelte type af projekt påfører det kollektive elforsyningsnet, og på at få rimelige vilkår for brug af egenproduceret VE-el. Vi skal have et reelt kostægte system, hvor reglerne passer til den grønne omstilling og ikke til hvordan systemet var tænkt i en fossil virkelighed.”

Se også artiklen om emnet på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.