Et effektivt efterår

8. november 2018

Tredje kvartal af 2018 er gået, og det har været et spændende efterår hos Brintbranchen med afholdelse af HyLAW-minikonferencen, en tur til HFC Nordic på Island, klimaudspillet og nyheden om 200 brintbusser, der skal køre i Danmark.

Vellykket HyLAW-minikonference
Den 25. september inviterede Brintbranchen til en afsluttende konference på HyLAW-projektet. Mange interesserede deltagere mødte op for at høre resultaterne fra projektet samt oplæg fra DGC og Nel Hydrogen. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, præsenterede rapporten National Policy Paper, som Brintbranchen har udarbejdet i forbindelse med projektet. Her skitseredes Danmarks position i forhold til implementeringen af nye brintteknologier. Der blev sat fokus på de udfordringer, der er for disse teknologier indenfor de nuværende rammevilkår, og rapportens anbefalinger blev diskuteret.

Generelt var konklusionerne fra projektet, at Danmark grundlæggende er godt stillet i forhold til implementeringsmulighederne for brintteknologi. Dog er der plads til forbedringer, især i forhold til integration i energisystemet, at nedbryde sektorielle siloer og at tænke energiforbrug og -behov sammen i højere grad, end det sker nu.

Læs mere om konferencen her.

 

Direktøren fortalte om brintbiler til HFC Nordic på Island
I oktober var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en tur på Island til HFC Nordic for at holde oplæg om brugeroplevelser med brintbiler. På baggrund af den user experience rapport, Brintbranchen udgav tidligere på året, som en del af H2ME2, fortalte han om styrker og udfordringer ved brintinfrastrukturen, samt anbefalinger til videre udvikling af området.

Læs mere og find præsentationen her.

 

200 brintbusser til Danmark
I september afslørede EU, at projektet H2BusEurope er udvalgt til at modtage omkring 40 millioner euro i tilskud. Det forventes, at tilskuddet vil bringe godt 200 brintbusser til Danmark, hvilket betyder, at potentielt 10 % af Danmarks bybusser om få år kan køre på brint. Brintbranchen er selvfølgelig vældigt begejstrede over beslutningen, da brintbusser har et stort potentiale i at hjælpe den grønne omstilling af transporten på vej, samt nedsætte luftforurening i byerne.

Læs Brintbranchens pressemeddelelse om brintbusserne her.

 

Generelt meget positivt klima- og luftudspil fra regeringen
Den 9. oktober offentliggjorde regeringen klima- og luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”. Hos Brintbranchen var vi overordnet set positive over de mange gode forslag i udspillet, blandt andet når det gælder taxaer, busser og afgiftslettelser på de grønne firmabiler. Dog kunne det godt gå hurtigere, end der lægges op til, og fra Brintbranchens side efterspørges der også en plan for flere brinttankstationer. Det er ligeledes bekymrende, at de politiske handlinger synes at gå ganske langsomt. Brintbranchen følger sagen.

Du kan læse Brintbranchens pressemeddelelse om udspillet her.

 

Næste kvartal
Resten af efteråret byder hos Brintbranchen på Den danske brint- og brændselscelledag, som afholdes den 19. november i samarbejde med Innovationsfonden, SDU og EUDP. Vi glæder os til at byde velkommen til en dag med postersessions, præsentationer og stor mulighed for at netværke og snakke mere med andre fra brint- og brændselscelleområdet. Der vil blandt andet være to keynote speakere fra Energinet og FCH JU. Derudover er der nyt fra støtteprogrammerne, EUDP og Innovationsfonden.

Tilmeld dig her, hvis du ikke allerede har gjort det. Her finder du også mere information og program for dagen.