I et fælles debatindlæg argumenterer bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for CO2-fortrængningskrav frem for f.eks. CO2-afgifter for at komme transportsektorens emissioner til livs.

Debat: Erhvervschefer til Klimarådet: CO2-fortrængningskrav er ikke ideelt , men det er muligt

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, danner sammen med direktørkollegaerne Jacob Stahl Otte (Drivkraft Danmark), Ulrich Bang (Dansk Erhverv), Frank Rosager (Biogas Danmark) og Jesper Kronborg (SLD) fælles front i et debatindlæg, hvor de argumenterer for, at CO2-afgifter, som Klimarådet taler for, ikke er vejen frem, men at krav om CO2-fortrængning er en bedre og mere konstruktiv løsning for transportsektoren, hvilket bl.a. også klimapartnerskabet for landtransporten foreslår. Det er ikke en perfekt løsning på alle udfordringer, men det er et skridt i den rigtige retning, der også vil være gavnlig inden 2030:

“Vi ønsker ikke at slå armene ud og afvente, at den perfekte løsning kommer dumpende ned fra himlen efter 2030. Derfor håber vi, at politikerne er villige til at skrue på den nuværende lovgivning og indføre et CO2-fortrængingskrav. Det vil have stor effekt for klimaet allerede på kort sigt – uanset om der på et senere tidspunkt skulle opnås politisk enighed om en bred CO2-afgift. Der er behov for nytænkning, hvis vi skal nå klimaambitionerne på en omkostningseffektiv måde. Det burde Klimarådet kunne bakke op om.”

Du kan læse hele indlægget her.


Twitter


Linkedin