Energinet har netop udgivet en handlingsplan om P2X i Danmark. 

Energinet fremlægger P2X-handlingsplan

På baggrund af de store udviklinger på P2X-området, der er sket i de senere år både nationalt og internationalt, står det klart, at P2X kommer til at spille en afgørende rolle i kampen for fossil uafhængighed. Energinet har derfor udgivet en P2X-handlingsplan, der centrerer sig om fire indsatsområder:

  1. Indfødningszoner, som skal gøre det muligt at modtage store mængder af energi fra vedvarende energikilder, uden at al energien behøver at kunne blive transporteret rundt i elnettet på land. 
  2. Brint-infrastruktur, som skal gøre det muligt at lagre og transportere brint. 
  3. Distribueret PtX, som er grundlaget for at få taget hul på PtX-udviklingen med mindre anlæg tilsluttet vilkårlige steder i elnettet. 
  4. Dokumentation for grøn værdi: Slutbrugeren af et PtX-produkt skal kunne være sikker på, at det er produceret med grøn strøm. Det vil være en væsentlig faktor for efterspørgsel efter PtX-produkter.

De fire områder er ikke isolerede indsatsområder, men hænger derimod tæt sammen, og i løbet af 2020 vil Energinet i samarbejde med relevante aktører analysere, hvilken infrastruktur, der bedst vil kunne understøtte de mest realistiske P2X-scenarier.

Du kan læse hele handlingsplanen her.


Twitter


Linkedin