En dag i brintens tegn

29. november 2017

Den danske brint og brændselscelledag 2017

Forsknings- og udviklingsprojekter skal formidles for virkeligt at rykke og blive til virkelighed – og derfor afholdt Brintbranchen i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP Den danske brint og brændselscelledag 2017.

Omkring 80 mennesker var samlet den 28. november i Odense for at høre om aktuelle demonstrations- og udviklingsprojekter med støtte fra EUDP og Innovationsfonden.

”Den danske brint og brændselscelledag er en resultatfokuseret dag, hvor vi gerne vil illustrere og tydeliggøre, hvad alle de forskningskroner, der kommer fra EUDP og Innovationsfonden, bliver omsat til. Og så handler dagen om at sprede det glade budskab om, at der faktisk gøres rigtigt gode fremskridt ude i vores virksomheder og forskningsmiljøer”, sagde Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i sin åbning af dagen.

Og virker det så? Her må svaret være ja.

De mange projekter, der var repræsenteret på dagen tegnede et billede af mange forskelligartede landvindinger indenfor brint- og brændselscelleteknologier. Her blev præsenteret projektresultater om alt fra forbedring af brændselscellers levetid til store large-scale projekter, der har banet vej for udvikling af brinttankstationer, der nu eksporteres til hele verden.

Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter

”Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Dagen var en blanding af præsentationer fra scenen og poster-og netværkssessioner, hvor en lang række projekter var med. Dertil var der en update fra støtteprogrammerne og IEA (International Energy Agency).

Du kan finde præsentationerne fra Støtteprogrammerne og IEAs arbejdsgrupper om hhv Advanced Fuel Cells og Hydrogen nedenfor:

Præsentation fra Innovationsfonden

Præsentation fra EUDP

Præsentaiton IEA Hydrogen

Præsentation fra IEA – Advanced Fuel Cells

 

Se hele listen over repræsenterede projekter her. 

Progam for dagen 

 

Du vil senere på ugen kunne finde alle præsentationer fra dagen på arrangementssiden DBBD17.