En årsdag med fokus på grøn transport

25. april 2018

Den 18. april 2018 blev dørene i SerEnergys lagerhal i Aalborg åbnet for Brintbranchens Årsdag 2018. Omkring 90 tilmeldte deltagere var mødt op i de rå værkstedslokaler for at blive klogere på fremtidens grønne transport.

Faktisk var det Brintbranchens første årsdag. Selvom det har været en tilbagevendende begivenhed for branchen i over 10 år nu, så er det nemlig første gang at dagen blev afholdt efter foreningens navneskifte.

Dagen bød på et heldagsprogram med fokus på mange forskellige dimensioner af grønne brændstoffer. Under tre blokke – produktion, lagring og anvendelse – var der inviteret en lang række eksperter, der alle delte deres perspektiv med tilhørerne. Det var ikke bare brint der var på dagsordenen, men programmet kom vidt omkring forskellige grønne drivmidler.

Lasse P. N. Olsen, Rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune, åbnede dagen. I Aalborg er man i det hele taget foran, når det kommer til at tænke grønt, og rådmanden kom da også kørende i en af kommunens brintbiler. Lasse P. N. Olsen fremhævede bl.a. Aalborgs indsats på busområdet, hvor der snart kommer til at køre 3 brintbusser, som led i såvel kommunens erhvervsudviklingsindsats som grønne profil.

En pink bil, som kører grønt.

Afslutningsvis var der inviteret tre gæster udefra, der alle fik lov at give deres bud på fremtidens grønne transport og hvordan de ser samspillet med brint- og brændselscellebranchen. Det var hhv. Torben Lund Kudsk, afdelingschef FDM, Christian Kjær, direktør i Vindmølleforeningen og Jeppe Røn Hartmann, analysechef fra Energi- og Olieforum.

Find hele programmet her.

I pauserne var det muligt at strække benene i forårsvejret, der havde skruet op for charmen i dagens anledning. Samtidigt var der mulighed for at tage et nærmere kig på SerEnergys forskellige methanoldrevne køretøjer, der var med til at pynte den rå lagerhal op.

Efter det officielle program blev alle deltagere inviteret på rundvisning i SerEnergys produktion af methanoldrevne brændselscelleanlæg.

Brintbranchen takker alle deltagere for en lærerig, hyggelig og spændende dag. På gensyn næste år.

Find deltagerliste her.

Find alle indlæg fra dagen her:

Det grønne Nordjylland v/ Lasse P. N. Olsen (Ø), Rådmand Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

E-fuels og grønne brændstoffer v/ Tejs Lausten Jensen, direktør, Brintbranchen

From wind to hydrogen v/ Calum McConnel, ITM Power

Produktion af grøn metanol v/ Søren Knudsen Kær, Aalborg Universitet

HyBalance: Fremskridt på elektrolysefronten i et dansk perspektiv v/ Rasmus Vejle, Air Liquide

Brint og grønne brændstoffers rolle i fremtidens smarte energisystemer v/ Henrik Lund, professor, Aalborg Universitet

Methanisering og lagring v/ John Bøgild Hansen, Haldor Topsøe

Methanol til transport v/ Mads Friis Jensen, SerEnergy

Brintbusser i Nordjylland v/ Jens Mogensen, Region Nordjylland

Panel:

Energi- og Olieforum v/ Jeppe Røn Hartmann
FDM v/ Torben Lund Kudsk
Danmarks Vindmølleforening v/ Christian Kjær