I et debatindlæg går bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i rette med Klimarådet i spørgsmålet om CO2-fortrængning og iblandingskrav.  

Debat: Klimarådet misser vigtige pointer om CO2-fortrængning

I et fælles debatindlæg i Altinget retter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en kritik mod Klimarådets stillingtagen til CO2-fortrængning, sammen med erhvervschefkollegaerne Jacob Stahl Otte (Drivkraft Danmark), Ulrich Bang (Dansk Erhverv) og Frank Rosager (Biogasbranchen). 

Branchebosserne går i rette med Klimarådet på baggrund af rådets kritik af de betragtninger, som klimapartnerskabet for landtransport kom med i sine anbefalinger vedrørende et ændret fokus fra iblandingskrav til samlet CO2-fortrængning:

“Et CO2-fortrængningskrav vil i praksis betyde, at der fremadrettet stilles krav til leverandører af drivmidler til transport, om at deres produkter i gennemsnit skal udlede en given procentdel mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv, end hvis der var tale om 100 procent fossil energi.

Dette vil fremme de bæredygtige drivmidler på bekostning af 1G biobrændstoffer. Tanken er, at forskellige grønne teknologier som biogas, brint, PtX og avancerede biobrændstoffer fra blandt andet affald dermed kan konkurrere om, at opfylde CO2-fortrængningskravet bedst, billigst og smartest for såvel transportørerne som for samfundet.”

Du kan læse hele indlægget her.


Twitter


Linkedin