I debatserie i Altinget er en række aktører blevet bedt om at vurdere klimaministerens præstation i 2020. Der er ros til Dan Jørgensen fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for indsatsen indtil nu, men samtidig også en opfordring til at accelerere indsatsen i 2021 – ikke mindst på brint- og PtX-området. Tejs Laustsen Jensen tager samtidig ministeren i forsvar overfor kritikken om at den danske klimaindsats støtter sig for meget op ad nye teknologier, men understreger samtidig vigtigheden af opskalering og implementering af teknologierne nu:

“Den kritik er ikke berettiget, for nøgleteknologierne i den PtX-værdikæde, som regeringen i 2020 identificerede som afgørende for at nå de 70 procent, er ikke nye. Men de skal opskaleres massivt for at få den nødvendige effekt. Og derfor skal der sættes hårdt ind på opskalering og implementering nu.
Først og fremmest fordi Danmark, med en massiv PtX-udbygning, kan hente langt mere – op til 66 gigawatt – vedvarende energi i land fra Nord- og Østersøen end ellers og dermed samlet bidrage langt mere til klimaindsatsen.”

Indsatsen handler ikke mindst om udarbejdelsen og implementeringen af en strategi for dansk brint og PtX. Regeringen har lagt op til en samlet CCUS- og PtX-strategi, men Tejs Laustsen Jensen advarer mod at komplicere tingene unødigt, og opfordrer i stedet til at dele strategien op, således at en en dedikeret brint- og PtX-strategi kan komme på plads hurtigst muligt:

“I 2020 igangsatte regeringen arbejdet med en PtX- og CCUS-strategi. Det er positivt. Begge områder er vigtige og har store potentialer – PtX dog mest – for klima og erhvervsliv. Men det går ikke hurtigt nok, og at blande områderne sammen komplicerer og forsinker strategien unødigt. Derfor bør strategien deles op. Det vil strømline processen, fokusere indsatsen og sikre en hurtigere præsentation af brint- og PtX-delen.

Det, vi har brug for, er en strategi med klare rammevilkår, ambitiøse målsætninger for elektrolyse og en ambitiøs plan for implementering, der mindst er på højde med vores europæiske naboer.

Der er en tendens til at fokusere på de mest avancerede F35-jetfuels i PtX-debatten, men strategien bør have for øje, hvad markedet efterspørger nu – det vil sige brint, metanol og ammoniak. Kun på den måde kan vi smede den danske brint- og PtX-værdikæde længere og stærkere – til gavn for både klima, erhverv og eksport.”

Læs hele indlægget hos Altinget.