Debat: “Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport”

26. august 2019

Der er store gevinster at hente på vejen mod det bæredygtige energisystem. De danske styrkepositioner skal i spil i næste fase af den grønne omstilling – til gavn for både klima, vækst og arbejdspladser.

Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport

Med de ambitiøse målsætninger i klimapolitikken følger store udfordringer, men også et enormt erhvervspotentiale, hvis vi formår at udnytte danske styrkepositioner, frem for alene at satse på kinesiske batterier og russisk biomasse, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Børsen.

Der er et stærkt momentum lige nu for debatten om nødvendigheden af storskala energikonvertering, og generelt om en stærkere inkorporering af PtX-processer i det danske energisystem. Med de nye, høje politiske målsætninger på klimaområdet, er der ingen tvivl om, at konvertering og lagring kommer til at være afgørende for ambitionernes indfrielse. Det kan dog også blive en god forretning, hvis de klima- og energipolitiske strategier tilrettelægges på en måde, så de understøtter de danske styrkepositioner. Der er et uhyre stort potentiale for eksport, vækst og arbejdspladser i den grønne industri, hvis vi handler nu. 

For vi har en række særegne danske styrkepositioner, som bør udnyttes i omstillingen. Dels har vi verdens bedste forudsætninger for produktion af havvind i Nordsøen, og dels ligger vi i verdenseliten på brint- og brændselscelleområdet i alle dele af værdikæden. Med den massive udbygning af især havvind, vil elproduktionen overstige det traditionelle elforbrug. Derfor bliver der et enormt potentiale for at bruge el fra vindmøller til produktion af grøn brint. Brint, der så kan bruges i ren form, eller indgå i videre processer til produktion af fx metanol, ammoniak, e-fuels og grøn gas. 

Ved at lægge en større indsats i storskala energikonvertering, er det ikke alene muligt at bruge den overskudsstrøm, som vil blive produceret på meget blæsende dage – frem for at eksportere den billigt – vi vil også rykke os et stort skridt nærmere den reelle sektorkobling, som er afgørende for at få skabt et stærkt og modstandsdygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi. 

Du kan læse indlægget her.