Debat: Brint er den grønne omstillings “missing link”

7. november 2019

I Mobilitytech kan du læse Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensens indlæg om P2X-potentialerne for at decarbonisere transportsektoren.

Mobilitytech: Brint er den grønne omstillings "missing link"

I Mobilitytech kan man læse et indlæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der omhandler brintens rolle som det led, der skal binde energisystemet sammen. Med et særligt fokus på transportsektoren, fremhæver Tejs Laustsen Jensen de enorme potentialer, der er for dels at udnytte grøn overskudsstrøm bedst muligt og dels at decarbonisere landtransporten, shippingindustrien og luftfarten.

Tejs Laustsen Jensen argumenterer for, at det er nødvendigt at tænkte transportsektoren ind i et samlet energisystemet og ikke se det som to uafhængige spørgsmål – og her er storskala P2X nøglen. Det vil både kunne sikre en økonomisk effektiv brug af grøn overskudsstrøm, integrere transporten i energisystemet og skabe enorme erhvervs- og eksportmuligheder ved udviklingen af grønne brændstoffer:

“Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark kan blive producent og eksportør af grønne brændstoffer, men det kræver vilje og opbakning både fra Christiansborg og ikke mindst at vi som nation evner at gå fra søjletænkning til sektorkobling og tænke transport, el, gas og varme sammen til et nyt og samlet grønt energisystem.”

Du kan læse hele indlægget her.