Pressemeddelelse: Dansk tilslutning til Clean Hydrogen Alliance vigtig for både klima og erhvervsliv

16. september 2020

Den danske regering har tilsluttet sig Clean Hydrogen Alliance – et vigtigt skridt for både klima og dansk erhvervsliv, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Pressemeddelelse: Dansk tilslutning til Clean Hydrogen Alliance vigtig for både klima og erhvervsliv

Den danske regering har netop offentliggjort, at Danmark tilslutter sig den europæiske brintalliance, Clean Hydrogen Alliance. Alliancen arbejder for at understøtte implementeringen af den brintstrategi, som EU fremlagde tilbage i juli. Clean Hydrogen Alliance samler medlemslande, industrier, brancheorganisationer og andre nøgleinteressenter i EU, med det formål at styrke brint- og Power-to-X-industrierne (PtX), udrulningen af infrastruktur m.m. Det er det arbejde, Danmark nu går aktivt ind i.

Dagens udmelding fra regeringen glæder direktøren for hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, Tejs Laustsen Jensen:

”Det er afgørende, at vi fra dansk side støtter op, og aktivt er med til at forme den store satsning på brint som sker i Europa i disse måneder. Derfor er det også afgørende, at Danmark nu tilslutter Clean Hydrogen Alliance. I Brintbranchen har vi sammen med en række af vores medlemmer allerede tilsluttet os alliancen, og det et meget vigtigt skridt, at regeringen nu også vælger at engagere sig i den store europæiske brintsatsning. Grøn brint bliver afgørende for omstillingen af de europæiske energisystemer, og det er vigtigt, at Danmark er forrest i det felt, der leder indsatsen. Ikke mindst for at sikre, at den europæiske satsning sker på grundlag grøn brint, der er baseret på vind og sol. Så der er grund til at rose regeringen for nu at gå aktivt ind i arbejdet”.

Ifølge Brintbranchens direktør er der store muligheder for Danmark i implementeringen af EU’s brintstrategi. Ikke mindst i lyset af, at EU-kommissionens formand Ursula Von der Leyen i sin ”State of the EU”-tale tidligere i dag, understregede, at brint er et nøgleområde i genopretningen af den europæiske økonomi efter Corona-krisen:

”I Danmark har vi alle tænkelige forudsætninger for at lede store dele af den grønne omstilling i Europa – det gælder ikke mindst på brint og PtX, som vi nu ved, er blandt de nøgleteknologier, der skal bane vejen mod fossil uafhængighed. Der skal investeres massivt i udviklingen af implementeringen af brint- og PtX-løsninger, og i Danmark har vi en særdeles stærk værdikæde af virksomheder, som allerede i dag har en international tilstedeværelse. Det fundament skal vi naturligvis bygge ovenpå, og Danmark kan blive storeksportør af både teknologi, brint og brintbaserede produkter, hvis vi satser på det her område. Vi har et stærkt afsæt for at sikre, at de arbejdspladser, den eksport og vækst som følger de store EU-investeringer, i høj grad kommer til at gavne Danmark”.

Men trods de grønne, danske styrkepositioner, advarer Tejs Laustsen Jensen dog mod, at vi i Danmark kommer til at hvile på laurbærrene, og derved sakke bagud i det grønne kapløb:

”Vi er nødt til at handle nu, hvis vi skal fastholde den grønne førertrøje. Overalt omkring os udvikles og implementeres nationale brintstrategier, og de store europæiske planer suppleres af massive nationale investeringer. Vi er nødt til at gøre det samme i Danmark, hvis vi vil udnytte vores styrkeposition, og høste de gevinster, der ligger i brint og PtX, hjemme såvel som på eksportmarkederne, siger brintdirektøren, og afslutter:

”Vi ved, at teknologierne virker, vi eksporterer dem allerede til resten af verden, så nu skal vi skabe det hjemmemarked, som er afgørende for at indfri de potentialer, som den grønne omstilling har for Danmark. Det handler om statslige investeringer, men også om rammevilkår – f.eks. i forhold til elnettet – der skaber reel mulighed for at udnytte Danmarks vindpotentiale til brintproduktion. Brintbranchen ser som repræsentant for den samlede danske brint- og PtX-industri frem til at deltage i regeringens partnerskab om den kommende danske PtX-strategi”.

 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf.: 26 23 94 43, eller kommunikationskonsulent, Line Strauss Jørgensen, tlf.: 28 29 65 28.