Dansk brint- og PtX-industri kan gøre luftfarten grøn

Det er godt, at regeringen sammen med SF og Enhedslisten i dag har indgået en aftale om grøn luftfart. Sådan lyder det fra Brintbranchen, hvis medlemmer er nøgleaktører i udviklingen af de nye, grønne PtX-brændstoffer, som fremtidens grønne luftfart skal flyve på.

Aftalen om grøn luftfart, der bl.a. indfører en passagerafgift og stiller krav til grøn indenrigsflyvning i 2025 og 2030, er et vigtigt skridt på vej mod den den grønne omstilling af luftfarten herhjemme og på sigt også internationalt, lyder det fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en kommentar:

”Det er rigtig godt og vigtigt, at der nu er indgået en aftale omkring grøn dansk luftfart frem mod 2030. Også selvom vi gerne havde set at det var hele provenuet fra afgiften, der blev investeret i den grønne omstilling. For aftalen er uanset et skridt fremad og giver vished for, hvilket miljø brint- og PtX-branchen kan arbejde i med henblik på at investere i nye grønne løsninger til luftfarten. Fremtidens grønne luftfart vil være drevet af brint og brintbaseret grønt jetfuel, og det bør være det primære fokus i implementeringen af aftalen. Derfor er det også særdeles positivt, at ILUC-krav er inkluderet for biobrændslerne. Det er et meget vigtigt princip, som bør anvendes – også på andre dele af transportområdet.”

Brintbranchen understreger, at sigtet med aftalen naturligvis først og fremmest er en grøn luftfart og reduktion af klimabelastningen, men at der også er et betydeligt erhvervspolitisk potentiale for Danmark i at satse på grønne brændstoffer og teknologierne bag.

”Det er rigtigt godt, at afgiften og kravene til luftfartsektoren kombineres med en betydelig udviklingspulje, som kan understøtte de innovative danske brint- og PtX-virksomheder i deres arbejde med at skabe nye grønne løsninger til luftfarten. I første omgang til brug herhjemme, men samtidig med et stort og vigtigt globalt eksportpotentiale. Vi ser i branchen frem til at arbejde tæt sammen med regeringen og luftfartsbranchen om implementeringen af aftalen,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43