Danmarks Grønne Fremtidsfond

15. september 2020

Mandag præsenterede regeringen Danmarks Grønne Fremtidsfond, der booster eksisterende fonde til gavn for grønne arbejdspladser og eksport.

Fra faktaark om Danmarks Grønne Investeringsfond, finansministeriet

Danmarks Grønne Investeringsfond

I går præsenterede regeringen Danmarks Grønne Fremtidsfond. Fonden fik plads på finansloven for 2020, og får en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner. Pengene skal gå til investeringer og vækst af nye løsninger og teknologier samt udbredelse og eksport af grønne løsninger og projekter. Der afsættes 76 millioner kroner i 2020, 170 millioner i 2021 og 264 millioner fra 2022 og frem.

Pengene skal gå til at styrke indsatserne i eksisterende fonde: Eksportkredit Fonden, Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond samt Investeringsfonden for Udviklingslande.

Formålet med at øge støtten til fondene er at skabe nye, grønne arbejdspladser og styrke eksportindsatsen for danske teknologier, der kan understøtte den grønne omstilling globalt. Her er brint og PtX oplagte områder at styrke, til gavn for både nye arbejdspladser og nye eksportmarkeder.

I en pressemeddelelse fra Finansministeriet fremgår det, at fonden vil kunne generere mange nye arbejdspladser og øget finansiering til grønne projekter:

“Baseret på erfaringer med tidligere investeringsprojekter forventes det, at Fremtidsfonden kan blive løftestang for privat finansiering i et omfang op til 85 mia. kr. Samlet set kan Danmarks Grønne Fremtidsfond derved generere op mod 110 mia. kr. til finansiering af grønne virksomheder og projekter.

Med etableringen af fonden vil Danmarks investeringer i grønne løsninger og grøn dansk eksport få et markant boost. Baseret på erfaringer fra virksomheder, der tidligere har fået finansiering fra de underliggende fonde, vurderes det, at Fremtidsfonden kan skabe basis for at understøtte 27.500 grønne job.”

Du kan læse mere om Danmarks Grønne Fremtidsfond her.