Danmark har underskrevet en aftale med USA, hvis formål er at styrke de to landes samarbejde om grøn energi. Klimaminister Dan Jørgensen skriver i et Instagram-opslag, at han er stolt af dette samarbejde. Aftalen er et led i USA’s arbejde for deres grønne energi- og brintprogram, the U.S. Department of Energy’s (DOE) Energy Earthshot Initiative.

Den amerikanske Secretary of Energy, Jennifer M. Granholm, igangsatte den 7. juni programmet for at fremskynde resultaterne af flere, økonomisk overkommelige og pålidelige løsninger til grøn energi. Den første del er Hydrogen Shot, som sigter efter at reducere prisen for grøn brint med 80% inden for ét årti, således at prisen falder til $ 1 pr. kg. At nå disse mål vil hjælpe USA med at tackle klimakrisen og hurtigere nå Biden-Harris-administrationens mål om energineutralitet inden 2050 og samtidig skabe godt betalte jobs.

Secretary Granholm understreger vigtigheden af grøn brint som led i at nå klimamålene: “First up: Hydrogen Shot, which sets an ambitious yet achievable cost target to accelerate innovations and spur demand of clean hydrogen. Clean hydrogen is a game changer. It will help decarbonize high-polluting heavy-duty and industrial sectors, while delivering good-paying clean energy jobs and realizing a net-zero economy by 2050.” 

Hydrogen Shot etablerer en ramme og et fundament for implementering af grøn brint i den amerikanske jobplan, som inkluderer støtte til demonstrationsprojekter. Industrier er begyndt at implementere grøn brint for at reducere emissioner, men der er stadig forhindringer for en implementering i storskala; i øjeblikket koster grøn brint omkring $ 5 pr. kg. Ved at opnå Hydrogen Shots reduktionsmål på 80%, kan der låses op for en femdoblet stigning i efterspørgsel. Dette vil skabe flere arbejdspladser med grøn energi, reducere drivhusgasemissioner samt give USA mulighed for at konkurrere på det globale marked for grøn energi.

Læs mere her.