Danmark bør satse på brint

10. oktober 2019

I en længere artikel i Information forklarer bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hvorfor brint er en oplagt løsning på energilagringsudfordringerne – den grønne omstillings missing link.

Information: Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, har bidraget til en lang artikel i Information om behovet for en stærkere udvikling inden for energilagringsteknologier. Under titlen “Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi” uddyber artiklen, hvorfor og hvordan energilagring skal inkorporeres i det danske energisystem: “Lagring af energi er helt klart den grønne omstillings missing link – nøglen til at få det hele til at hænge sammen”, udtaler Søren Linderoth, leder af afdelingen for energilagring på DTU.

Det danske fjernvarmesystem fremhæves som én af de løsninger, der fungerer i forhold til energilagring som varme. Der er dog visse svagheder ved denne metode som energilagring, da energien ikke kan overføres til eksempelvis transportsektoren. Søren Linderoth mener, at der naturligvis skal forskes og udvikles bredt på dette område, men at elektrokemisk lagring er et oplagt sted at investere: “Vi kan også lave energien om til et kemisk materiale som metanol, metan, ammoniak eller brint og bruge det som drivmiddel i den tunge transport. Skibe kan eksempelvis sejle på ammoniak eller metanol lavet ved hjælp af vindenergi”, siger han og fortsætter: “Vi har talt meget om energi-øer, der skal erstatte olieboringerne i Nordsøen. Hvor man laver vindenergi om til brint eller ammoniak. Det synes jeg, er en oplagt idé.”

Tejs Laustsen Jensen uddyber potentialet for en stærkere udvikling og implementering af brintteknologier til at skabe balance og resiliens i energisystemet: “Vi skal dels bruge brintproduktion til at stabilisere elnettet – så vi kan skrue op og ned for energien, uafhængigt af om vinden blæser, men der er mange andre muligheder”, siger han og fremhæver brintanvendelse i bl.a. transportsektoren: “Et andet oplagt sted at bruge brint er i busser. Eller lave brint om til ammoniak ved at tilsætte kvælstof. Vi kan også lave CO2-fri kunstgødning eller bruge det i den tunge transport ved at tilsætte kulstof til brint og lave metanol.”  Han peger dog på, at bl.a. Holland og Tyskland har sat udviklingen op i gear, og at vi derfor skal have fart på herhjemme, hvis vi ikke skal gå glip af et nyt grønt, energieventyr i stil med vindmøllerne.

Du kan læse hele artiklen her.