Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, mener, at en EU-klimalov bør indeholde et skærmet 2030-mål.

Foto: Ulrik Jantzen

EU bør skærpe 2030-mål i ny klimalov

EU-kommissionen har fremlagt et forslag til en fælles EU-klimalov. Udspillet kommer med en erklæret ambition om, at EU skal blive det første klimaneutrale kontinent på kloden. Der lægges op til, at EUs klimamål for 2030 skal skærpes, men dette konkretiseres ikke. I stedet vil der blive igangsat analyser af en konsekvenserne af en skærpelse, og på baggrund heraf vil der i september blive fremsat forslag om en skærpelse af målsætningen til forventeligt 50-55%. 

Dette ærgrer den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, der gerne havde set en mere ambitiøs målsætning fremsat: “Nu har vi i Danmark fået en ambitiøs og bindende klimalov. Det skal EU også have. Derfor er jeg glad for, at Kommissionen er kommet med sit forslag til en europæisk klimalov i dag.
Udspillet er et fornuftigt udgangspunkt. Det er afgørende, at der fastsættes et mål om klimaneutralitet, og at det bliver juridisk bindende. Udspillet sikrer også, at der er en handlepligt, hvis EU ikke er på rette kurs. Til gengæld er der ikke noget 2030-mål i udspillet. Det vil jeg fortsat arbejde for, at der kommer, og at det bliver på mindst 55 pct.” udtaler han i en pressemeddelelse.

I denne uge fremsendte han på vegne af Danmark, sammen med 11 andre lande en fælles opfordring til EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, hvori landene netop understreger vigtigheden af en øget klimamålsætning inden 2030. I forbindelse med det åbne brev udtalte klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, i en pressemeddelelse: 
“EU har både evnen og potentialet til at tjene som godt eksempel og være med til at skabe en bølge af globalt klimamomentum, men det kræver, at beslutningen om at hæve 2030-målet bliver taget med rettidig omhu. Jo hurtigere vi har en solid basis for at tage beslutningen, jo bedre. Det er derfor, vi opfordrer EU-Kommissionen til at fremlægge deres plan for et højere mål så hurtigt som muligt.”

Du kan læse hele det fælles brev her, og pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her.


Twitter


Linkedin