Charge for Change: Storstilet EU-konference om energiinnovation

18. september 2018

Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries

 

Den østrigske by Linz danner i disse dage rammen for en storstilet konference om nødvendigheden af indsatsen for innovative løsninger i energiteknologien.

Formålet for konferencen er at bringe interessenter og repræsentanter fra industri såvel som politisk side sammen for at diskutere energieffektivitet og grøn omstilling i industrierne. Brint har stået højt på dagsordenen, hvor mulighederne for energikonvertering og -lagring er blevet diskuteret som et muligt bidrag til at omstille de energitunge industrier.

På konferencen er der også blevet udarbejdet og underskrevet et initiativ på brintområdet, the Hydrogen Initiative. Formålet med dette skriv er:

We, the signatories of this initiative, gathered in Linz, Austria, on the 17th and 18th of September 2018, collectively aim to maximise the great potentials of sustainable hydrogen technology for the decarbonisation of multiple sectors, the energy system and for the long-term energy security of the EU.

Der er ikke tale om et juridisk bindende dokument, men den erklærede hensigt er alligevel sigende for den opmærksomhed, der er kommet på brintens potentiale som stabiliserende element i energisystemer baseret på vedvarende kilder. Den danske repræsentant ved konferencen afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Marie Hindhede, underskrev på Danmarks vegne erklæringen. Brintbranchen har ligeledes tilsluttet sig initiativet, der vil skabe øget fokus på både de teknologiske og industrielle muligheder ved brint.

Initiativet dækker indsatser på konvertering- og lagringsområdet, industri, transport og gassektoren. Det grundlæggende udgangspunkt skal være sektoriel integration, som sikrer, at energien bruges så effektivt så muligt:

We underline the need for a safe, low carbon and sustainable transformation of the energy sector moving towards an integrated energy approach, in which synergies in the operation of electricity, gas and heat networks can be exploited.

Accordingly, we emphasise the role of hydrogen as a promising link between the electricity, industry and mobility sectors, opening new windows of opportunity in energy flexibility, availability, security, as
well as improved efficiency and cost-effectiveness in the energy transition, contributing to the decarbonisation of the economy.

Du kan læse mere om Charge for Change konferencen her,
og du kan læse the Hydrogen Initiative her: The Hydrogen Initiative – signed