Ny CEO hos Green Hydrogen Systems

Green Hydrogen Systems byder velkommen til deres nye CEO, Sebastian Koks Andreassen.

Ny CEO i spidsen hos Green Hydrogen Systems

Som et led i en planlagt ændring i ledelsen har Green Hydrogen Systems udpeget Sebastian Koks Andreassen som ny CEO. Andreassen erstatter Niels Arne Baden på posten, som nu skal varetage rollen som direktør med ansvar for strategi og public affairs. Sebastian Koks Andreassen har en stærk faglig baggrund, og har bestredet poster hos INOS og Ørsted.

I forbindelse med udpegelsen udtaler bestyrelsesformand i GHS, Thyge Boserup, i en pressemeddelelse:

”Niels-Arne Baden og hans team har med succes transformeret GHS fra at være en lille R&D-forretning til at blive en kommerciel vækstvirksomhed, der råder over en unik teknologisk platform inden for trykbaseret, alkalisk elektrolyse. Sebastian Koks Andreassens opgave bliver at udfolde virksomhedens fulde potentiale på det voksende globale marked for grøn brint over de kommende år.”

Den nye CEO, Sebastian Koks Andreassen, glæder sig meget til det kommende arbejde:

”Jeg er glad og begejstret for at blive en del af GHS og det dygtige ledelsesteam. Det sker på et tidspunkt, hvor både samfund og industri efterspørger bæredygtige løsninger, der kan imødekomme fremtidens energibehov. Jeg er overbevist om, at GHS’ banebrydende teknologi og vores fremsynede investorer udgør en ideel kombination, når vi skal skabe succes.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Green Hydrogen Systems her.

Pressemeddelelse: Ny rapport: Brint og Power-to-X kan give Danmark nyt vækst- og eksporteventyr

Danmarks næste grønne erhvervs- og eksporteventyr ligger i brint og PtX. I en ny rapport fremlægger Brintbranchen konkrete anbefalinger til implementeringen af en dansk brint- pg PtX-strategi.

Pressemeddelelse: Ny rapport: Brint og Power-to-X kan give Danmark nyt vækst- og eksporteventyr

Ny rapport: Brint og Power-to-X kan give Danmark nyt vækst- og eksporteventyr

Ny rapport viser, at Danmark kan skabe over nye 50.000 arbejdspladser og en energieksport på op mod 84 milliarder kroner årligt, hvis der satses på udviklingen af brint- og Power-to-X (PtX) i Danmark. Eksporten af brint vil dermed kunne overgå værdien af olie- og gas fra Nordsøen, selv da indtægterne toppede i 2006.

Rapporten, der er udarbejdet af Brintbranchen, peger på, at Danmark har store muligheder i at konvertere energi fra særligt havvind til både brint og flydende brændstoffer og, at det europæiske marked for brintteknologier forventes at være på mellem 1.350 og 3.525 milliarder kroner i 2050. Det marked har Danmark mulighed for at få en stor andel af, men det kræver, at de offentlige investeringer i brint og PtX øges kraftigt i de kommende år. ​Brintbranchen foreslår derfor, at der investeres mindst fem milliarder kroner fra de “Next Generation EU”-midler, som Danmark modtager, til en målrettet indsats for brint og PtX i Danmark. 

Med udgivelsen af den nye rapport ”VE 2.0”, giver den Brintbranchen sit bud på, hvad den varslede nye danske brint- og PtX-strategi bør indeholde. Dels for at den danske klimaindsats kan lykkes, og for at Danmark kan udnytte langt mere af sit betragtelige vindpotentiale, men også af hensyn til dansk erhvervsliv, beskæftigelsen og vækst. Danmark har stærke positioner indenfor bl.a. vind, og rapporten påpeger bl.a., at de sammen med den danske brintindustri, kan udnyttes til at skabe helt nye vækstmarkeder.

For brint og PtX er på dagsordenen som aldrig før. Både i Europa og globalt. Det betyder nye eksportmarkeder, som vi i Danmark har alle muligheder for at kunne indtage, men det kræver en dedikeret og helhedsorienteret politisk strategi – og ”VE 2.0” bidrager med konkrete anbefalinger til investeringer, rammevilkår og politiske initiativer, der kan styrke den danske klimaindsats på området.  

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, udtaler i en kommentar: 

”Vi kan se, at mange af vores europæiske naboer er langt fremme med strategi og investeringer på brintområdet. Derfor haster det med implementeringen af en brint- og PtX-strategi, der favner hele værdikæden. Derfor er jeg også glad for, at vi, som hovedorganisation for brint- og PtX-industrien i Danmark, nu kan præsentere en samlet strategi, der rummer alt fra produktion af brint og metanol, til national og international infrastruktur, grøn transport, de altafgørende rammevilkår og ikke mindst de enorme muligheder, som de nye brint- og PtX-markeder, præsenterer for danske arbejdspladser, eksport og bæredygtig vækst.” 

Og selvom udviklingen på brint og PtX går hurtigt ude i verden, er Tejs Laustsen Jensen optimistisk for de danske muligheder på området: 

”Brint og PtX er et område i rivende udvikling. Overalt i verden investeres der milliarder i produktion af, og infrastruktur til, grøn brint. Men selvom flere lande er langt fremme, hvad angår politisk prioritering og dedikerede strategier, så har vi nogle fantastiske styrkepositioner, som giver Danmark en særstilling på det grønne område. Det drejer sig ikke mindst om vores stærke kompetencer på produktion af vedvarende energi, men det handler også om den allerede etablerede brint- og PtX-værdikæde i Danmark. Danske brint- og PtX-løsninger eksporteres allerede globalt, og det er den kæde, vi skal styrke og forlænge. Gør vi det, kan vi booste den grønne omstilling, vores eksportmuligheder og skabe over 50.000 nye arbejdspladser”.

Ifølge Tejs Laustsen Jensen kan den grønne genstart af den danske og de europæiske økonomier blive det startskud, der for alvor cementerer brint og PtXs rolle både i den grønne omstilling og i fremtidens økonomi: 

”Det er afgørende, at vi bruger den her situation til at træffe de​ nødvendige beslutninger, der kan danne fundament for fremtidens vækst. Helt konkret foreslår vi i strategien, at man fra politisk side afsætter mindst fem milliarder kroner fra de såkaldte ”recovery-midler” til storskala brint og PtX i Danmark. Det vil bringe os på relativt niveau med de øvrige europæiske investeringer, og det vil kunne give både marked og den danske brint- og PtX-industri det boost, der er imperativt, hvis vi skal sikre os en fortsat position som grøn ledernation”. 

Du kan finde rapporten ”VE 2.0” her: VE 2.0 – Brint- og PtX-strategi

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller tlj@brintbranchen.dk

Brancher i opråb: Ambitiøst CO2-fortrængningskrav baner vejen for PtX

I et fælles indlæg i Altinget efterspørger Brintbranchen, Drivkraft Danmark og Wind Denmark højere ambitioner for CO2-fortrængning i transportsektoren.

Lav et langsigtet og ambitiøst CO2-fortrængningskrav. Så får vi gang i Power-to-X

Et opdateret CO2-fortrængningskrav skal sikre de nødvendige investeringer i Power-to-X i den del af transporten, der ikke elektrificeres med batterier, sådan lyder opfordringen til Christiansborg fra Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen, Jan Hylleberg, Wind Denmark, og Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark:

“Er der ikke politisk vilje til at øge målet markant og samtidig indregne ILUC (Indirect Land Use Change), vil Power-to-X brændsler alene kunne fremmes med et særskilt krav om en minimumsandel af Power-to-X-brændsler i målopfyldelsen.

Som repræsentanter for virksomheder i hele værdikæden fra produktion til forbrugere vil vi opfordre regeringen og Folketinget til at følge sommerens klimaaftale op med en bred politisk aftale om et langsigtet og ambitiøst CO2-fortrængningskrav, der peger fremad mod 2030 og årene herefter.

Det skal sikre den nødvendige efterspørgsel og investeringer i Power-to-X til den del af transporten, der ikke elektrificeres med batterier og danne grundlaget for et nyt dansk eksporteventyr.”

Læs mere hos Altinget her.

Green Hydrogen Systems skruer op for ambitionerne

Green Hydrogen Systems i Kolding opruster for at sikre sin andel af elektrolysemarkedet, der forventes 20-doblet på under fem år.

Green Hydrogen Systems skruer op for ambitionerne

Green Hydrogen Systems har hyret investeringsbanken FIH Partners til at bistå med at finde nye investorer og rejse et trecifret millionbeløb. Virksomheden er dog en del af et så voldsomt vækstområde, at det givet er nødvendigt at rejse endnu større beløb i den nærmeste fremtid, og derfor overvejer ejerkredsen også at sende Green Hydrogen Systems på børsen allerede næste år. 

Green Hydrogen Systems er blandt de bedste producenter på området, og lægger megen vægt på at forberede den opskalering, der bliver nødvendig, for at sikre den reelle industrialisering: 
“Vi mener 100 pct., at vi har en førerposition teknologisk. Det er vigtigt for os, at vi ikke hægtes af, når konkurrenterne hæver så store beløb”, siger Niels Arne Baden, adm. direktør i Green Hydrogen Systems. “Nogle af de andre får problemer, når processerne skal industrialiseres. Vi er helt maniske omkring vores modulære tankegang”. 

Eksperter vurderer, at elektrolysemarkedet kan blive op til 20-doblet på mindre end fem år: “Der er virkelig momentum, og hvis man kigger på markedsforventningerne i Europa – bare i elektrolysemarkedet – taler vi om et trecifret milliardbeløb frem mod 2030 fra et marked, som i dag er relativt begrænset”, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, til Finans.

 Læs mere her.

Pressemeddelelse: Investering af recovery-midler i brint og PtX vil skabe arbejdspladser og nye vækstmarkeder

Danmark risikerer at sakke bagud i det grønne kapløb på brint- og PtX-området, advarer Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og opfordrer til investeringer, der vil bringe os på relativt niveau med bl.a. Tyskland.

Investering af recovery-midler i brint og PtX vil skabe arbejdspladser og nye vækstmarkeder

Danmark risikerer at falde bagud, når det gælder én af de hurtigst voksende grønne industrier i Europa, nemlig brint og Power-to-X (PtX). Sådan lyder advarslen nu fra Brintbranchen, der samler de danske aktører på området. Ifølge brancheforeningen risikerer Danmark, trods et meget stærkt udgangspunkt at tabe vækst og arbejdspladser til vores nabolande. ”Der er gjort meget for at styrke brint og PtX over det seneste år, men i forhold til udviklingen i landene omkring os, slår det ikke til. Alene i Tyskland og Frankrig investerer regeringerne tilsammen 120 milliarder kr. i brint, og har langsigtede mål og strategier på plads. Der er vi ikke endnu herhjemme, og det haster, hvis vi skal realisere potentialet for arbejdspladser og eksport”, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, der opfordrer regering og Folketing til at øge det danske investeringsniveau i PtX hurtigst muligt.

 

Brintdirektøren påpeger, at en række europæiske lande med Tyskland i spidsen over det seneste år har offentliggjort specifikke brintstrategier, og både før og under Corona-krisen fulgt dem op med massive investeringsprogrammer i milliardklassen. Det skaber store eksportmuligheder for danske virksomheder, men risikerer også at trække fremtidige arbejdspladser og investeringer til udlandet. ”Danmark har en stolt tradition på det her område og stærke virksomheder. Men hjemmemarkedet halter, og der er brug for en langsigtet plan og investering fra regering og folketing, for at skabe det investeringsklima, der både giver rammen for et massivt klimaryk, men også for de danske virksomheders vækst og for udenlandske brint- og PtX-investeringer i Danmark”, siger Tejs Laustsen Jensen.

 

Han opfordrer derfor til at en stor del af de recovery-midler som Danmark får fra EU, dedikeres til en milliardinvestering i brint og PtX.

 

”Vores analyser viser, at der potentielt kan blive skabt over 50.000 nye job i den her branche frem mod 2030, og det vil ydermere understøtte eksisterende danske styrkepositioner, ikke mindst på havvind. Men pt. kan vi se, at danske virksomheder børsnoteres i udlandet, og at vækstmulighederne er bedre uden for landets grænser. Det skal vi have lavet om, så Danmark for alvor kan høste frugterne af den grønne omstilling, og derfor opfordrer vi kraftigt til, at 5 af de godt 10 milliarder kroner, Danmark modtager fra EU i recovery-midler, investeres her. Det vil ikke løse hele opgaven frem mod 2030, men det vil bringe Danmark på niveau med de førende i Europa og sparke gang i en udvikling, der både vil fremskynde den grønne omstilling såvel som bidrage til arbejdspladser og eksport, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på

tlf.: 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk

Everfuel forbereder børsnotering

Den danske brintvirksomhed Everfuel har i dag annonceret, at de forbereder en børsnotering på det norske Merkur Market.

Foto: Everfuel

Everfuel forbereder børsnotering

Den danske brintvirksomhed Everfuel har vokseværk. Virksomheden har derfor i dag lanceret en kapitalindsamling på cirka 290 millioner NOK til at støtte deres plan om at gøre grønt brint til mobilitet uden emissioner kommercielt tilgængeligt i hele Europa, og til at notere vriksomhedens aktier på Merkur Market i Oslo.

Everfuel ejer og driver infrastruktur til både produktion (elektrolyse), distribution og tankning
af grøn brint. Virksomhedens primære kunder er inden for bus-, lastbil- og taxidrift på tværs af en række
europæiske lande, hvor den jyske brintvirksomhed oplever en hastigt voksende interesse for nulemissionsløsninger
fra andre segmenter såsom varelevering, tog, skibe, private biler samt en række industrielle formål.

I forbindelsen med den kommende børsnotering udtaler direktør for Everfuel, Jacob Krogsgaard:  

”Vedvarende energi konkurrerer nu fuldt ud med fossil energi. Samtidig er de teknologier, der kræves
for sikkert og skalérbart at forbinde brintværdikæden fra produktion til tankning, modnet og klar til
at blive rullet ud over hele Europa. Det betyder, at det nu er tid for en virksomhed som Everfuel, at frigøre det potentiale der ligger i at integrere og optimere på tværs af værdikæden. Vi gør nu en
indsats for at sikre, at grøn brint bliver tilgængeligt i stor skala og fremskynder overgangen til
nulemissionstransport i Europa.”

Læs hele pressemeddelelsen her

CPH Lufthavn som fyrtårn i nyt EU-projekt

Københavns Lufthavn skal være fyrtårn i nyt EU-projekt, som skal bane vejen for CO2-neutra luftfart.

Københavns Lufthavn som fyrtårn i nyt EU-projekt

Som én af de allersværeste sektorer at omstille, står luftfarten overfor store udfordringer. Derfor igangsætter EU et nyt projekt under Horizon 2020 ved navn “Smart Airports”, som skal bane vejen for CO2-neutral luftfart og lufthavne. Københavns Lufthavn skal være fyrtårn i projektet, og lede et europæisk konsortium, som skal vise, hvordan lufthavnens infrastruktur skal indrettes fremadrettet for at imødekomme omstillingen til klimaneutrale teknologier.

I en pressemeddelelse udtaler administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye:

”Med projektet ønsker vi at udvikle konkrete løsninger og skabe et samlet koncept for, hvordan fremtidens lufthavn kan designes. Vi skal kunne levere infrastruktur til fremtidens fly, som både kan være elektriske eller flyve på brint og andre bæredygtige brændstoffer. Samtidig skal vi undersøge, hvordan vi kan integrere fx elektrificering og solceller i lufthavnens indretning, så vi kan forsyne bygninger, køretøjer og fly og dermed på sigt helt kan undgå CO2 udledninger.

Vi er naturligvis utroligt taknemmelige over, at vores projekt er blevet udvalgt af EU-Kommissionen. Og vi glæder os til, at vi sammen med gode partnere nu får muligheden for at gå forrest med at udvikle konkrete løsninger og koncepter til fremtidens bæredygtige lufthavn”.

Læs mere her.

Video: Lancering af VE 2.0

I en video fremlægger Brintbranchens direktør visionerne for den danske brint- og PtX-industri, der har alle muligheder for at skabe arbejdspladser, eksport og vækst i Danmark.

Lancering af brint- og PtX-strategien "VE 2.0"

Danmark har brug for en dedikeret brint- og PtX-strategi, hvis vi skal sikre os, at de gevinster, der er at hente i det globale marked for brint- og PtX-løsninger, kommer Danmark til gavn. I rapporten “VE 2.0” fremlægger Brintbranchen vores bud på, hvad en sådan strategi bør indeholde. 

Med en investering på mindst 5 mia. kr. fra de såkaldte recovery-midler kan vi komme langt i forhold til at booste brint- og PtX-industrien, som både i Europa og på verdensplan er udråbt til at være blandt de nøgleteknologier, der skal gøre den grønne omstilling til en succes. 

Du kan finde hele strategien “VE 2.0” her.

Blue World Technologies påbegynder produktion

Produktionen af metanolbrændselsceller er nu påbegyndt hos Blue World Technologies i Aalborg.

Blue World Technologies påbegynder produktion

Den aalborgensiske metanolbrændselscelleproducent, Blue World Technologies, har påbegyndt produktion. Blue World Technologies er ved at bygge nye produktionsfaciliteter i Aalborg, men har måttet indstille byggeriet for nærværende. Men selvom det nye hovedkvarter ikke er blevet bygget endnu, pga. problematiske jordbundsforholdene, har den nordjyske virksomhed nu startet produktionen af brændselscellerne i en midlertidig containerudvidelse, og det er et vigtigt skridt i den videre kommercialisering af produktionsprocessen. 

I en pressemeddelelse udtaler Anders Korsgaard, adm. direktør og medstifter af Blue World Technologies, said: “One of the most crucial elements we have been working on these past two years is bringing down the production time and costs of the fuel cell components. We have now reached a point which enables us to move one step closer towards commercialising the technology to be able to compete with conventional technologies”.

Læs mere her.

Video: Brintbranchens transportkonference

Den 29. september 2020 afholdt Brintbranchen transportkonferencen “PtX og den tunge transport”.

Transportkonference: PtX og den tunge transport

Der var overvældende interesse og positiv respons på Brintbranchens konference “PtX og den tunge transport”, som løb af stablen d. 29. september 2020.

I videoen kan du se nogle af de hovedbudskaber, som blev præsenteret på konferencen.

Konferencen samlede nøglespillere inden for brint, PtX og transport, hvor programmet så således ud:

Du kan også se alle indlæg i deres fulde længde her.