Første spadestik hos Blue World Technologies

Der er nu taget det første spadestik til Blue World Technologies nye fabrik i Aalborg.

Første spadestik hos Blue World Technologies

Der var stor begejstring blandt både værter og gæster ved det ceremonielle første spadestik, der tirsdag blev taget på havnen i Aalborg. Spadestikket markerer begyndelsen på det byggeri, der når det står færdigt, skal huse verdens største metanolbrændselscellefabrik. Blue World Technologies har med raketfart formået at etablere sig som en af de helt tunge spillere på markedet for brændselscellesystemer til transportsektoren. Selvom virksomheden kun har eksisteret i knap et år, har de vist nogle resultater, der taler deres eget tydeligt sprog om det potentiale, virksomheden er ved at realisere. Den massive investering i produktionsfaciliteter og produktionskapacitet vil booste Blue World Technologies’  mulighed for at blive markedsdominerende på området, der får stor betydning i at fortrænge fossile brændsler fra transportsektoren. 

Den nye 5285-kvadratmeter store fabrik får en årlig produktionskapacitet på 750MW, hvilket svarer til 50.000 brændselscelleenheder. Fabrikken  forventes at stå færdig i første kvartal, og produktionen ventes at være i fuld skala og kapacitet i 2023-24. 

Nedenfor kan du læse citater fra talerne på dagen, herunder fra Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S).

The story of Blue World Technologies is a story of innovation and sustainability. Our planet hungers for new and more environmentally friendly solutions to stop climate change – solutions based on smart thinking and tomorrow’s technology. Blue World Technologies is part of the answer. As Mayor, I am very excited about the project. Blue World Technologies will not only strengthen Aalborg’s position within green energy but also support our goal to become Denmark’s Green Test Center. 

 – Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg (S)

 

This is an important day, not only for us but for the world. When we started Blue World Technologies, it was with an aim to make a difference in the world. We wanted to take the fuel cell technology – that we have been working on for the past two decades – from development stage to large-scale commercial production. With the groundbreaking we are now one step closer to supplying a solid green alternative to the combustion engine

 – Anders Korsgaard, CEO i Blue World Technologies

 

There is a great demand for new technologies for the automotive industry and we see that all the global car manufacturers are making a switch in focus towards electric vehicles. At the same time, there are some significant shortcomings in the technologies available on the market when it comes to range, refuelling time and cost-effectiveness. This is the gap we want to fill with the methanol fuel cell technology

 – Mads Friis Jensen, CCO i Blue World Technologies

Du kan læse mere om det første spadestik og Blue World Technologies her.

Den danske brint- og brændselscelledag 2019

 Tirsdag d. 19. november byder Brintbranchen endnu engang velkommen til Den danske brint- og brændselscelledag.

Den danske brint- og brændselscelledag 2019

Igen i år inviterer Brintbranchen til Den danske brint- og brændselscelledag i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP. Det er fjerde gang arrangementet løber af stablen, og vi glæder os til endnu en dag med fokus på grøn forskning, udvikling, innovation og omstilling!

Du kan holde dig opdateret på programmet mm. og tilmelde dig her.

Tyske regioner på brint

Tyskland har valgt at satse massivt på implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier til at understøtte den grønne omstilling.

Ni tyske regioner er udvalgt til at drive brintindsatsen

Tyskland har taget klimakampen op. Og som et skridt på vejen mod et bæredygtigt energisystem og en 95% CO2-reduktion i 2050 har Tyskland i høj grad satset på brint. Nogle af de initiativer, der tegner den tyske brintstrategi, er bl.a. oprettelsen af ni brint-regioner i landet. De ni regioner er nu offentliggjort af Ministeriet for Transport og Digital Infrastruktur. Med økonomisk støtte fra “HyLand – hydrogen regions in Germany”, skal regionerne udvikle passende strategier for implementeringen af brintteknologier og bidrage til udviklingen af et stærkt netværk af nøgleaktører på området. 85 regioner og lokale myndigheder i Tyskland havde ansøgt om at blive en del af indsatsen. Hver region har forskellige muligheder og udfordringer i forhold til at udvikle, tilpasse og implementere brintstrategier, og derfor er opgaveområderne også forskellige regionerne imellem:

  • Coastal area/wind energy (Rügen-Stralsund)
  • Structural change/energy (Lausitz)
  • Industry/automotives (Reutlingen)
  • Metropolitan region/mobility (Kiel region)
  • Education/knowledge transfer (Weimar and Marburg)
  • Regions dominated by SMEs (Ostallgäu/Fuchstal/Kaufbeuren and Schaumburg rural district)
  • Border region/European interconnection (Neustadt an der Waldnaab)

Den føderale transportminister, Andreas Scheuer, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen:

We want to travel climate-friendly sooner rather than later. Hydrogen mobility allows us to do so: refuelling within three minutes and enough for 500 to 700 kilometres. What matters now is to have sufficient refuelling stations across Germany. Therefore, we are supporting nine regions in developing a strategy and establishing a network of local actors. Only with these model regions will we be able to provide green hydrogen for everyone in Germany.

Den tyske indsats centrerer sig omkring den grønne brint produceret af vedvarende kilder, som skal blive et etableret element i energisystemet. Udover produktionen af grøn brint fokuserer projektet også på lagring og logistik, nye applikationer for brint og i høj grad også transportsektoren.

Du kan læse mere om regionerne her, og HyLand-initiativet her.

Debat: “Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport”

Der er store gevinster at hente på vejen mod det bæredygtige energisystem. De danske styrkepositioner skal i spil i næste fase af den grønne omstilling – til gavn for både klima, vækst og arbejdspladser.

Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport

Med de ambitiøse målsætninger i klimapolitikken følger store udfordringer, men også et enormt erhvervspotentiale, hvis vi formår at udnytte danske styrkepositioner, frem for alene at satse på kinesiske batterier og russisk biomasse, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Børsen.

Der er et stærkt momentum lige nu for debatten om nødvendigheden af storskala energikonvertering, og generelt om en stærkere inkorporering af PtX-processer i det danske energisystem. Med de nye, høje politiske målsætninger på klimaområdet, er der ingen tvivl om, at konvertering og lagring kommer til at være afgørende for ambitionernes indfrielse. Det kan dog også blive en god forretning, hvis de klima- og energipolitiske strategier tilrettelægges på en måde, så de understøtter de danske styrkepositioner. Der er et uhyre stort potentiale for eksport, vækst og arbejdspladser i den grønne industri, hvis vi handler nu. 

For vi har en række særegne danske styrkepositioner, som bør udnyttes i omstillingen. Dels har vi verdens bedste forudsætninger for produktion af havvind i Nordsøen, og dels ligger vi i verdenseliten på brint- og brændselscelleområdet i alle dele af værdikæden. Med den massive udbygning af især havvind, vil elproduktionen overstige det traditionelle elforbrug. Derfor bliver der et enormt potentiale for at bruge el fra vindmøller til produktion af grøn brint. Brint, der så kan bruges i ren form, eller indgå i videre processer til produktion af fx metanol, ammoniak, e-fuels og grøn gas. 

Ved at lægge en større indsats i storskala energikonvertering, er det ikke alene muligt at bruge den overskudsstrøm, som vil blive produceret på meget blæsende dage – frem for at eksportere den billigt – vi vil også rykke os et stort skridt nærmere den reelle sektorkobling, som er afgørende for at få skabt et stærkt og modstandsdygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi. 

Du kan læse indlægget her.

 

Luftfartskonference udskudt

I samarbejde med IDA vil Brintbranchen afholde en stor konference om den grønne omstilling af luftfarten formodentlig i januar 2020.

Vi beklager meget, at det har været nødvendigt at udskyde konferencen, men det har ikke været muligt at afholde den på den planlagte dato i september. Det er dog et emne, der kun bliver vigtigere og vigtigere i fremtiden, derfor vil vi naturligvis holde fast i at afholde konferencen, og vi ser frem til at byde jer velkommen i begyndelsen af det nye år.

Temaerne vil dog være det samme, nemlig “Hvordan kan vi sikre en hensigtsmæssig omstilling af flysektoren, og samtidig få de danske styrkepositioner i spil?”:

Der er et enormt behov for udviklingen af bæredygtige brændstoffer til flysektoren, og i Danmark har vi potentialet til at få forrest i den indsats. Med de massive mængder vedvarende energi, som fremover skal inkorporeres i det danske energisystem, er der store muligheder i at bruge overskydende vindmøllestrøm til at producere electrofuels til brug i flydriften. Det vil sikre nulemissionsluftfart, bidrage til at balancere energisystemet og skabe store vækstmuligheder for danske virksomheder.

  • Målet med dagen er at skabe debat og opmærksomhed om hvordan vi kan reducere klimabelastning ved flyvning
  • Hvordan er status på teknologien og hvad skal vi gøre for at ændre vaner?
  • Vi vil vise hvordan fly- og brændstofteknologier kan give både grønne løsninger til klimaudfordringen og potentialer for job og eksport for Danmark

 

Sol, vind og e-fuels på Folkemødet

Klimaet er på alles læber, og står på alles dagsordener – og her er Folkemødet ingen undtagelse. I kølvandet på valgene til både Europaparlamentet og Folketinget er diskussionerne om klimaet og grønne løsninger vigtigere end nogensinde før. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er taget på Klippeøen for at udbrede kendskabet til de store potentialer, der ligger i brint- og brændselscelleløsninger – både i forhold til den grønne omstilling og den danske vækst.

Drivkraft Danmark inviterede torsdag til debat om E-fuels
Set fra venstre: Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, Michael Mucke Jensen, Drivkraft Danmark, Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen og Martin Bøndergaard, Wind Denmark

Den store, politiske festival er godt undervejs på Bornholm, og den grønne omstilling fylder meget i debatterne. Torsdag deltog Tejs Laustsen Jensen i en debat om udfordringerne ved at skulle omstille den tunge transport – og ikke mindst luftfarten. Under overskriften “Tank op med sol og vind!” inviterede Drivkraft Danmark til debat om mulighederne for e-fuels i denne del af transportsektoren. Der er store potentialer i denne “flydende el”, som e-fuels også kaldes – ved at bruge f.eks. grøn vinmøllestrøm til at producere brint ved elektrolyse, kan brinten indgå i videre processor, og danne flydende brændstoffer til brug i f.eks. fly. Vi er verdensmestre i at producere grøn strøm i Danmark, og med udsigten til endnu større mængder havvind, er det oplagt at satse på storskala konvertering til bl.a. e-fuels.

Det vil ikke alene kunne dekarbonisere flytrafikken, det vil også kunne balancere energisystemet i situationer, hvor der produceres mere vedvarende energi, end elnettet kan kapere, og det vil skabe meget store vækstpotentialer for Danmark, hvis vi formår at lægge os forrest i denne udvikling. Der ligger et nyt dansk væksteventyr i bæredygtige brændstoffer – sådan som vi så det med vindmøllerne. Det kræver investeringer og stærk vilje, både politisk og erhvervsmæssigt, men det vil til gengæld betyde anseelige reduktioner i sektorens klimabelastning, og give mulighed for endnu engang at cementere Danmarks grønne førsteplads. Omstillingen kan i høj grad føre vækst og nye arbejdspladser med sig, hvis vi beslutter os for at satse massivt på udviklingen af grønne løsninger til brug i hele verden. Teknologien findes, og klimaet kræver det – nu.

Sydkoreansk delegation på besøg i Brintbranchen

En delegation fra Sydkorea var i sidste uge på besøg hos Brintbranchen til et oplæg om perspektiverne for det danske energisystem, den grønne omstilling og brintens rolle. Delegationen bestod af 25 ledende repræsentanter fra premierministerens kontor, lokalregeringer og NGO’er.

Sydkorea satser stort i disse år på udviklingen af bæredygtig energi, og lægger en stærk indsats i at nedbringe luftforurening. Det var i denne forbindelse, at delegationen var i Danmark. Med besøg hos flere grønne interessenter, var formålet at indhente viden og inspiration til konkret politikudvikling på energiområdet. Sydkorea og Danmark har et godt samarbejde på det grønne område, og det var derfor en fornøjelse at byde velkommen til repræsentanterne med et oplæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om det danske energisystem – nu og i fremtiden.

Sydkorea er blandt de forreste i feltet på brintområdet, det gælder ikke mindst i forhold til implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i transportsektoren. Bilfabrikanter som Hyundai har investeret massivt i produktion og udrulningen af de bæredygtige køretøjer. Den seneste model fra Hyundai, Nexo’en, findes nu også i Danmark, og har fået flotte anmeldelser og testkarakterer med på vejen. Hyundais Nexo er i øvrigt opkaldt efter byen Nexø på Bornholm, hvilket vidner om det grønne bånd mellem Sydkorea og Danmark.

1000 nye brintbusser: Stærkt konsortium accelererer indsatsen

I en pressemeddelelse offentliggør nogle af de ledende aktører på brintområdet, at de slår sig sammen i et nyt stærkt konsortium, H2Bus Constortium. Det er folkene bag Nel Hydrogen, Ballard Power Systems, Everfuel, Wrightbus, Hexagon Composites og Ryse Hydrogen, der har indgået samarbejde for at sikre integrationen af brint- og brændselscelleteknologier i omstillingen af transportsektoren.

Den grønne omstilling er i fuld gang. Med nationale og internationale målsætninger arbejdes der hårdt for at nå det bæredygtige energisystem og den fossile uafhængighed. Ét aspekt af den grønne omstilling er dog særligt vanskelig at nå i mål med, nemlig transportsektoren. Mobilitet og bevægelighed er afgørende for at få et samfund til at hænge sammen, men der er ingen tvivl om, at hvis målsætningerne skal nås og de grønne ambitioner indfris, så er det altafgørende, at transportsektoren bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Med det nye H2Bus konsortium rykkes der nu nærmere mod målet. Med planerne om 1000 nye brintbusser og dertilhørende infrastruktur, er ambitionerne tårnhøje. Første etape af udrulningen af de nye busser er økonomisk støttet af EU-initiativet Connecting Europe Facility (CEF), og kommer til at foregå i Danmark, Storbritannien og Letland. I første omgang fører projektet 200 nye brintbusser ud på gaderne i bl.a. Danmark.

Med de store ambitioner om udrulningen følger også den store skala i produktionen, hvilket er altafgørende for den økonomiske rentabilitet, der skal sikre indsatsen levedygtighed. Det er busfabrikanten Wrightbus, der sætter tre forskellige bustyper på gaden: En almindelig, en dobbeltdækker og en ledbus. Ballard Power Systems leverer brændselsceller til busserne, og Nel Hydrogen skal levere elektrolyseanlæg og brinttankstationer. Brinten skal produceres via elektrolyse på vedvarende energi, hvilket sikrer en helt igennem bæredygtig, nulemissionstransport.

De 200 brintbusser i Danmark, Storbritannien og Letland forventes at være i drift inden 2023. Både den store udbygning af brintinfrastrukturen foruden kommercialiseringen og konkurrencedygtigheden af de nye busser forventes for alvor at sætte gang i udrulningen af brint- og brændselscelleløsninger på de europæiske veje i de kommende år.

Du kan læse mere om H2Bus Consortium her, og du kan læse brochuren Accelerating Hydrogen Mobility her.


Alle brinttankstationer har genoptaget driften

Efter ugers stilstand er de danske brinttankstationer nu i drift igen.

Sikkerhedskontrollen af danske brinttankstationer nu gennemført

Efter der d. 10. juni opstod brand på en norsk brinttankstation ved byen Kjørbo, valgte operatørerne af de danske brintstationer midlertidigt at lukke stationerne, mens alle sikkerhedsforanstaltninger blev gennemgået. Det arbejde er nu  færdigt, og stationerne er i drift igen.

De tilbundsgående undersøgelser af hændelsen i Kjørbo er nu afsluttet. Nel Hydrogen, der har leveret teknologien til brinttankstationerne, har i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Gexcon arbejdet tæt med de lokale myndigheder for at determinere årsagen til branden. Undersøgelserne har vist, at der pga. en montagefejl var opstået en lækage af gas, som antændte da det reagerede med ilten i luften. Montagefejlen bestod i, at en bolt ikke var tilstrækkeligt efterspændt, og det var således hverken elektrolyseanlægget eller dispenseren, der forsagede branden. Nye sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsgange er nu indført, der skal kunne forhindre lignende hændelser i fremtiden.

De danske stationer er af en anden teknologi en den pågældende station i Norge, og er således ikke opbygget på en måde, hvor en sådan bolt ville kunne forsage en lignende lækage. Dog valgte Air Liquide og Strandmøllen, som er operatørerne bag de danske stationer, alligevel at lukke ned for stationsdriften i Danmark for at sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt.

Du kan læse mere om forløbet her.

Sejlende brintlaboratorie

En vind blæser
fra øst, men solen titter forsigtigt frem og kaster sine blege forårsstråler på
det skvulpende vand i Københavns havn. Ved Ofelia Plads ligger der et skib til
kajs, som ligner en almindelig katamaran, men som i virkeligheden er et flydende
laboratorie, som skal sejle jorden rundt på brint ved hjælp af sol- og
vindenergi.

Det futuristiske brintdrevene skib Energy Observer er kommet til København som del af dets jordomsejling, og København er det 37. stop på skibets rejse, som i alt vil vare seks år. Skibet har sejlet to år indtil videre, hvor det har testet diverse nulemissionsteknologier i det varme vand på Middelhavet. Nu er det Nordeuropas tur, hvor skibet i år blandt andet skal besøge Stockholm, Murmansk og Svalbard. Derefter sejler Energy Observer via USA til Tokyo, hvor det skal være brintens visitkort til de Olympiske Leje.

Men før skibet krydser Atlanterhavet og Stillehavet, kom det altså til København. For at markere skibets besøg blev der afholdt en festlig reception, hvor samarbejdspartnerne og medlemmer af Brintbranchen, Nel Hydrogen og Toyota, bød velkommen ombord. 

På selve båden
foregår alt i ro og mag, og inde i skibets centrum, kan man på diverse skærme
se, hvordan det står til med skibets energiforsyning. ”Vi er nu i gang med
elektrolysen,” siger Louis-Noël Viviès, administrerende direktør for projektet.
På skærmen vises, at tre ud af fire af de brinttanker på skibets højre side allerede
er fulde. Den sidste er på 32 procent, og procenttallet stiger langsomt men
sikkert, mens direktøren fortæller om elektrolysen og brinten.

Han oplyser,
at Energy Observer har otte brinttanke om bord, og at de vejer omkring 1750 kilo
i alt. De er placeret forrest på brintskibet, fire på hver side. Skibet har
også batterier om bord, men de er placeret bagerst. Det er et bevidst valg,
oplyser Viviès: ”Hvis der måtte opstå brand i batterierne, vil ilden være så
varm og voldsom, at hele skibet ville blive ødelagt. Vi føler os mere sikre med
brinten. Bemandingen sover blot 1,5 meter væk fra brinttankerne.” For en sikkerheds
skyld er der dog monteret skorstene på skibet, så brinten kan blive sendt op
indtil omkring 20 meter over skibet, hvis kaptajnen vurderer at sikkerheden om
bord ville være i fare.

Teknologien
for elektrolyseprocessen, som også indebærer, at  saltet fra havvandet bliver filtreret fra, er
udviklet af Nel Hydrogen. Kaptajnen og initiativtager til Energy Observer og
forhenværende racerkører, Victorien Erussard, fortæller, at selvom batterierne
og brinten vejer det samme, producerer brinttankerne otte gange så meget energi
som batterierne.

Skibet bruger
også andre former for vedvarende energi -for eksempel er det udstyret med solceller
over hele skibets overflade. At gøre brug af vinden har været en udfordring for
Energy Observer, selvom der hele tiden er masser af vind omkring skibet, når
det sejler. Det vanskelige er at fange og lagre det på den smarteste måde.
Kaptajn Victorien Erussard: ”Vi er interesserede i at finde vedvarende energiløsninger,
som kan bruges på både land og i den maritime sektor, hvilket er én af de
største brugere af fossile brændsler. Vi har derfor forsøgt os med drager og
vindturbiner, men ingen af dem var effektive nok.”

Dragerne havde
det med at styrte ned, og en drage og dens associerede teknologi kommer med et
prisskilt på 300.000 euro, så at miste den er ikke en billig affære.
Vindturbinerne levede heller ikke op til forventningerne. De kunne ikke klare
de vilde vinde på det åbne hav og var dermed ikke effektive nok. Andre ulemper
med vindturbinerne var, at de larmede en del, og at de kom til at slå nogle havmåger
ihjel med de roterende arme.

Derfor eksperimenterer
skibet nu med en ny løsning, nemlig med to omkring fire meter høje vinger, som ligner
lidt opretstående vinger fra et fly, bare lavet af en slags sejl, som kan
hejses og sænkes efter behov. ”Vi har lige monteret vingerne, men det ser
lovende ud, de generer rigtig meget fremdrift og energi, via den påmonterede
skrue under båden,” bemærker kaptajnen.

Selve energien
bliver selvfølgelig brugt til at sejle med, med en fart på omkring 10-11 knob i
gennemsnit, men også til at varme vandet om bord op. Det gør det for eksempel muligt
for bemandingen at have en opvaskemaskine om bord. Viviès bemærker med et smil
på læben: ”Det behøves ikke være spartansk, bare fordi det er grønt.” Det varme
vand, som bliver op til 72 grader varmt, bliver også brugt til at varme kahytten
op. Det kan nemlig blive meget koldt om bord, oplyser Viviès: ”Det er ikke så
slemt her i København, men vi regner med nogle kolde nætter og morgener, når vi
nu sejler nordpå.”

Af de 12 besætningsmedlemmer er halvdelen beskæftiget med at sejle skibet og overvåge, analysere og fortolke de data, skibet producerer. Den anden halvdel af crewet består af journalister og mediefolk. Kaptajnen Erussard oplyser: ”Vi producerer diverse dokumentarer om vores jordomsejling. Ikke nok med at vi er det første brintskib, som kommer til at sejle jorden rund på hundrede procent ren energi, men vi vil også vise alle, at tiden er inde til, at den grønne omstilling finder plads. Vi ser så forfærdelig meget forurening på vores ture, at vi føler, at vi er nødt til at vise alle, at det er nu, vi skal tage affære. Vi har kun én klode, og vi skal passe på den.”