Ny rapport fra bl.a. Haldor Topsoe og Vestas om ammoniak i skibsfarten

En ny analyse viser vejen mod klimaneutral skibsfart via grøn ammoniak.

Ny rapport fra bl.a. Haldor Topsoe og Vestas om ammoniak i skibsfarten

En ny rapport udarbejdet af bl.a. Haldor Topsoe og Vestas undersøger mulighederne og perspektiverne for brugen af ammoniak via grøn brint i skibsfarten. Den maritime del af transportsektoren står for en betragtelig del af de globale emissioner af både CO2 og andre skadelige gasser, og er en stor udfordring for den grønne omstilling. Sektoren har dog store ambitioner for nedbringelsen af emissionsniveauet, og i rapporten “Ammonfuel – an industrial view of ammonia as a marine fuel” analyseres flere scenarier for omstillingen, og konklusionen lyder: “The conclusion is, that ammonia is an attractive and low risk choice of marine fuel both in the transition phase towards a more sustainable shipping industry and as a long-term solution”.

Find rapporten her.

Ørsted klar til storskala brintproduktion i Tyskland

Det storstilede Westküste 100-projekt er nu godkendt til at modtage støtte fra det tyske økonomi- og energiministerium.  

Ørsted klar til storskala brintproduktion i Tyskland

Med godkendelsen af det storstile Westküste 100-projekt i Tyskland, er Ørsted klar til at rykke den grønne brintproduktion op i gear. Partnerne i projektet er foruden den danske energigigant: EDF Germany, Holcim Germany, OGE, Raffinerie Heide, Stadtwerke Heide, Thüga, og Thyssenkrupp Industrial Solutions sammen med Region Heide Development Agency og Fachhochschule Westküste (West Coast University of Applied Sciences).

Med støtte fra det tyske økonomi- og energiministerium er det muligt at teste en brintøkonomi i industriel skala, hvor fokus er på sektorkobling og decarbonisering af omstillingens sværeste områder. Med stærke kompetencer på vedvarende energiproduktion og innovative virksomheder, skaber Westküste 100-projektet rammerne for udvikling og test af nye teknologier i regionen. 

Første fase af projektet er at bygge et 30 MW elektrolyseanlæg, og det skal på sigt tjene som grundlag for yderlige udvikling af et 700 MW elektrolyseanlæg, der skal koble sektorer i ét effektivt system.

I forbindelse med offentliggørelsen af tildelingen af midlerne fra den tyske regering udtalte Martin Neubert, Executive Vice President og CEO, Ørsted Offshore: 

“The funding from the German Federal Ministry for Economíc Affairs and Energy to the Westküste 100 project is a significant step forward for our hydrogen business. Westküste 100 is our third hydrogen project – and the first one in Germany – found eligible for public funding, and we’re very excited about the prospects of supporting heavy industries and heavy transport with clean alternatives based on renewable hydrogen.”

Og Volker Malmen, Managing Director, Ørsted i Tyskland, uddyber:

“We are very pleased with this positive decision. This project is unique because it uses offshore wind power for large-scale hydrogen production. Only offshore wind can provide such a reliable renewable source of green power for the electrolysis. This requires that the expansion of renewables and offshore wind power is balanced with the increased demand for hydrogen production. We believe that renewable hydrogen is key to decarbonize industrial sectors. The Westküste 100 project is a cornerstone in our efforts to lead the way in renewable hydrogen as we are doing in offshore wind, to create a world that runs entirely on green energy.”

Læs hele pressemeddelelsen hos Ørsted her.

European Clean Hydrogen Alliance lanceret

Eurpean Clean Hydrogen Alliance blev lanceret i forbindelse med offentliggørelsen af EU’s brintstrategi.

European Clean Hydrogen Alliance lanceret

I forbindelse med offentliggørelsen af EU’s brintstrategi blev European Clean Hydrogen Alliance lanceret. Alliancen repræsenterer alle dele af brintværdikæden, og de interessenter der skal føre brintvisionen ud i livet. European Clean Hydrogen Alliance søger at understøtte industrialiseringen af storskala brintproduktion, styrke aftagersiden og facilitere udrulningen af den nødvendige infrastruktur, der skal sikre fuld implementering af brintstrategien. I forbindelse med lanceringen af European Clean Hydrogen Alliance udtalte Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General i Hydrogen Europe: 

“The time for hydrogen has finally arrived. We are ready to work together with all relevant stakeholders to enable sector integration and deliver climate neutrality in 2050”.

Læs mere om lanceringen her.

Indkaldelse til EU’s Innovationsfond

Der er nu åbent for første ansøgningsrunde til EU’s Innovationsfond.

Indkaldelse til første ansøgningsrunde for EU's Innovationsfond

EU’s Innovationsfond har nu åbnet for første ansøgningsrunde, med op til 1 mia. Euro til grønne projekter i 2020. Formålet med fonden er at fremme demonstration af levedygtige lavemissionsteknologier indenfor de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS), der kan understøtte den grønne omstilling i EU. De nye løsninger vil både gavne klimaindsatsen og styrke EU’s konkurrenceevne indenfor disse områder. Fonden finansieres af salget af 450 mio. CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Det er planen, at fonden afholder regelmæssige ansøgningsrunder indtil 2030 – deadline for første fase ansøgningsprocessen er 29. oktober 2020.
Innovationsfonden støtter projekter indenfor:

  • Energitunge industrier (sektorer omfattet af kvoteordningen (EU ETS))
  • Vedvarende energikilder (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Energilagring (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)
  • Miljømæssig sikker opsamling og anvendelse samt opsamling og geologisk lagring af CO2 samt (CCS og CCU) (både for sektorer som er omfattet af kvoteordningen og dem som ikke er omfattet)

I forbindelse med lanceringen af første ansøgningsrunde afholdt EU Kommissionen et webinar, som du kan se her.

Du kan læse mere om EU’s Innovationsfond her og her

Indkaldelse af ansøgninger til EUDP og Green Labs DK

Der er nu åbent for efterårets ansøgningsrunde til EUDP og Green Labs DK – ansøgningsfristen er d. 4. september 2020, kl. 15.

Indkaldelse af ansøgninger til EUDP og Green Labs DK

Det er nu tid til en ny ansøgningsrunde hos EUDP. Der er 250 mio. kr. i den gennerelle pulje, og som noget nyt, er det nu også muligt at opnå støtte til testfaciliteter via Green Labs DK-ordningen. Frist for ansøgning er d. 4. september 2020, kl. 15.

I beskrivelsen af Green Labs DK i indkaldelsesmaterialet fremgår det, at:

“Baggrunden for at genetablere Green Labs DK bygger på en anbefaling fra vækstteamet for grøn energi- og
miljøteknologi fra 2018. Anbefalingen handler om, at der skal etableres flere fysiske testplatforme, hvor virksomheder
i storskala kan teste energi-, klima og miljøteknologiske løsninger på tværs af forsyninger og sektorer,
samt hos virkelige forbrugere.
For at sikre og understøtte de danske virksomheders førende position inden for udviklingen af klimateknologier,
er der behov for, at de nye teknologier kan testes i stor skala og hos virkelige aktører, f.eks. forbrugere,
forsyninger og producenter. Ligeledes er der behov for bedre muligheder for at teste datadrevne energi- og
miljøteknologiske løsninger, som går på tværs af forsyninger og sektorer.
Etableringen af nye storskala og virkelighedsnære testfaciliteter skal bidrage til, at virksomhederne kan validere,
om de nye teknologier virker i forhold til behov og adfærd for at få de bedste forudsætninger for afsætning
til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.”

Du kan læse mere i indkaldelserne her og her.

Pressemeddelelse: EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

EU-kommissionen har netop fremlagt sin længeventede brintstrategi, og den skaber store muligheder for den danske værdikæde af brintrelaterede erhverv, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en pressemeddelelse.

EU’s brintstrategi skaber store muligheder for Danmark

EU-kommissionen har netop offentliggjort dens længeventede brintstrategi, og budskabet fra Bruxelles er klart: Brint er en kerneteknologi, både for EU’s klimaindsats og et nøgleelement i fremtidens europæiske industri. Og i Danmark glæder Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sig over meldingerne fra EU-kommissionen om, at brint kommer til at spille en hovedrolle i Europas grønne omstilling:

”Der er ingen tvivl om, at grøn brint produceret på baggrund af vedvarende energi er én af nøglerne på vejen mod fossil uafhængighed. En af de største udfordringer vi står overfor lige nu, er, at vi ikke har én teknologi, der 1:1 kan erstatte den fossile energi i hele systemet, derfor skal vi have forskellige teknologier i spil til forskellige formål. Brint og Power-to-X (PtX) er det tætteste vi kommer på en grøn schweizerkniv, som kan løse mange og meget forskelligartede udfordringer i omstillingen Europas komplekse energisystemer”, udtaler Tejs Laustsen Jensen, og understreger, at brintdagsordenen er i rivende udvikling over alt i verden, og at det derfor er positivt, at EU nu melder ambitiøst ud:

”Dagens brintstrategi fra kommissionen er særdeles ambitiøs, og EU sætter sig nu globalt i førersædet, når det gælder fremtidens grønne teknologier. Den massive satsning som Von der Leyen kommissionen har præsenteret i dag, og ambitionen om et brintmarked på 140 milliarder Euro i 2030, understreger det store potentiale for både klima og erhvervsliv. Hvis og når strategien forhåbentlig følges op med investeringer fra den Recovery Fund, som stats- og regeringscheferne bliver enige om den 17-18 juli, står vi med et meget stærkt afsæt til at skabe brintbaseret og klimaneutral vækst og beskæftigelse i Europa samtidig med, at vi nedbringer vores emissioner massivt. Dagens EU-strategi bør blive det internationale startskud, der for alvor sætter gang i investeringer og udviklingen af brint- og Power-to-X-løsninger (PtX)”, siger Brintdirektøren, og afslutter med at fremhæve brintstrategiens store muligheder for de mange danske virksomheder, der udvikler, producerer og eksporterer brintrelaterede løsninger til EU og resten af verden:

”Brintstrategien skaber et enormt potentiale for danske virksomheder. I Danmark har vi alle muligheder for at blive global leder på grøn brint og PtX. Vi har en række styrkepositioner, som vi kan udnytte i den næste fase af den grønne omstilling. Det drejer sig naturligvis i høj grad om vores kompetencer inden for produktionen af vedvarende energi, men vi har også allerede nu en lang værdikæde af stærke virksomheder, som leverer brintteknologier og -løsninger til hele verden. Den kæde skal vi styrke, og EUs  brintstrategi kan være med til at skabe den efterspørgsel, der er nødvendig for at få produktionen hos de danske underleverandører op i en hidtil uset skala. Men vores konkurrenter rykker også. Med Tyskland i spidsen stormer en række europæiske lande fremad på det her område. Vi skal rykke nu, hvis vi vil være med forrest i feltet. Med energiaftalen fra sidste måned har vi taget et vigtigt skridt, men i lyset af bl.a. dagens strategi kræver det yderligere danske initiativer, bl.a. i efterårets transportforhandlinger, hvis Danmark skal stå distancen. Og hvis vi satser nu, vil ikke alene gavne den grønne omstilling, men også skabe arbejdspladser, industri og eksport for Danmark, og lægge fundamentet for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt da Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 43 94 eller via tlj@brintbranchen.dk.    

Mandag Morgen: Power-to-X kan forandre Danmark

I en temaudgave sætter Mandag Morgen fokus på PtX-potentialerne for både klimaet og erhvervslivet.

Fokus på PtX i Mandag Morgen: Power-to-X kan forandre Danmark

Der er for alvor kommet fokus på brint- og PtX-dagsordenen. Både politisk, i befolkningen og i mediebilledet fylder brint og PtX mere og mere, og perspektiverne i teknologierne står efterhånden lysende klart. Med det seneste års politiske initiativer og økonomiske bevillinger til området, er vi nu klar til at tage det næste skridt på vejen mod 2030 og videre mod 2050, og her er brinten et af omdrejningspunkterne. I en special sætter Mandag Morgen fokus på både de klimapotentialer, der ligger i brint og PtX, og de erhvervs- og vækstmuligheder, som brintens lange værdikæde repræsenterer. Under titlen “Power-to-X kan forandre Danmark” ser Mandag Morgen på brint- og PtX-eventyret fra forskellige vinkler i national og international sammenhæng, og understreger ikke mindst de styrkepositioner, der gør Danmark til en oplagt frontrunner på udviklingen.

Som en del af deres special, har Mandag Morgen også interviewet Noé van Hulst, den hollandske brintambassadør, der er meget imponeret af de danske grønne ambitioner, og hvordan Danmark har kastet sig ind i det internationale kapløb om brinten. Han ser Danmark som en vigtig aktør i den internationale brintindustri, og ser mange samarbejdsmuligheder mellem landene: “Vi ønsker at udvikle vores relationer med jer nu, hvor Danmark er ved at blive en aktør i den europæiske brintindustri. Der er stor interesse for brint alle steder – ikke mindst når det er så ambitiøst som det i  København. Det vil bidrage til den store opskalering af industrien i de kommende ti år. Danmark bliver del af en dynamisk udvikling, der blandt andet kan forandre shipping. At gøre shipping CO₂-neutral er en af vor tids store udfordringer.”

Læs mere her.

Save the date: Transportkonference

Power-to-X (PtX) er på alles læber, men hvordan kan vi konkret udleve de enorme klima- og vækstpotentialer, som PtX-værdikæden repræsenterer?

Save the date: Transportkonference - Power-to-X og den tunge transport

29 september 2020 kl. 8:30-12:00 Fællessalen Christiansborg

Med de danske ambitioner på brint og PtX er der ikke nogen tvivl om, at PtX kommer til at være en central del af den fremtidige danske transportsektor. PtX kan bane vejen til fossil uafhængighed, specifikt i den tunge transport, og kan anvendes til bl.a. brændstof som grøn brint, metanol, ammoniak og jetfuel til brug i bl.a. tog, busser, lastbiler, taxier, shippingindustrien og luftfarten mm.

Under transportkonferencen vil Brintbranchen sammen med en række af de vigtigste aktører på området sætte fokus på, hvordan vi ved hjælp af PtX ikke kun kan gøre transporten grøn, men også skabe økonomisk vækst og danske arbejdspladser i processen.

Konferencen er gratis, og tilmelding kan ske efter sommerferien på vores hjemmeside her.

Vi glæder os til at se dig i september. God sommer.

Video: Ny aftale mellem DK og NL på PtX

Se videoen, hvor Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, forklarer om perspektiverne i den nye DK/NL-aftale på PtX – på nederlandsk.

Video om den nye DK/NL-aftale på PtX

I en markering af den historiske aftale mellem Danmark og Nederlandene om storskala PtX, har Brintbranchen lavet en video om potentialerne i samarbejdet – på nederlandsk. Se videoen nedenfor: