Debat: Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

I en klumme i Energy Supply sætter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fokus på de gyldne muligheder i den grønne omstilling.

Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sætter i en klumme på Energy Supply fokus på de store erhvervs- og vækstpotentialer i den grønne omstilling. Tejs Laustsen Jensen opfordrer til, at vi også husker erhvervs- og eksportmulighederne i tilrettelæggelsen af den grønne indsats. Med den danske styrkeposition på vedvarende energi, er vi i klar førerposition til at lede den grønne omstilling globalt.

“Fordi vi er så forud på point i forhold til den vedvarende energi, er vi de bedst placerede i verden til at lede udviklingen af den næste fase i omstillingen. Og vi er allerede godt i gang. Nødvendigheden af omstillingen, vores grønne tradition og det stærke, innovative forsknings- og udviklingsmiljø herhjemme betyder, at vi allerede nu ser danske løsninger blive eksporteret og danske produktionsarbejdspladser blomstre op. Overalt i verden står der allerede i dag ”Made in Denmark” på brinttankstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg, og potentialet er meget stort. Men det kræver et veletableret hjemmemarked. Med de nye storskala P2X-anlæg i Danmark klar til opførelse, er der taget meget vigtige skridt. Men vi bliver nødt til at tilrettelægge en samlet strategi og skabe de rette rammevilkår på en måde, så vi understøtter først og fremmest den grønne omstilling, men også den erhvervsudvikling den potentielt kan trække med sig,” skriver brintdirektøren, og fortsætter:

“Der er grund til at rose regeringen for de 13 klimapartnerskaber. Dels fordi omstillingen er afhængig af opbakning, vilje og lokalt ejerskab rundt om i branchen, og dels fordi regeringen ved selvsyn kan se, præcis hvor stærke kræfter, der er på spil hos de danske virksomheder. De kan levere, og de brænder for at sikre netop deres plads på den grønne scene. Derfor er det altafgørende, at de langsigtede perspektiver for dansk erhvervs- og vækstpolitik tænkes ind i klimahandlingsplanen. Fremtiden er elektrisk – men det betyder andet og mere end kobber og kabler. P2X skal være en central del af klimahandlingsplanen, for det er en konkret og håndgribelig trædesten på vejen.”

Tejs Laustsen Jensen afslutter sin klumme med at rose de grønne, danske virksomheder, og understreger deres kompetencer og uundværlige rolle i den grønne omstilling: 

“Virksomheder som går forrest i udviklingen af morgendagens løsninger, og som skaber vækst og arbejdspladser under vejs. Vi har et af verdens bedste forskningsmiljøer, en stærk grøn arv, succesfulde startups og innovative virksomheder. Det der for resten af samfundet er en grøn udfordring, er for dem en gylden mulighed. kan betyde forskellen mellem nye eventyr og forspildte chancer. Vi skal vende omkostninger til investeringer. Med P2X i centrum og den myriade af muligheder, der åbner sig her, kan de investeringer cementere Danmarks grønne brand og endnu engang vise verden værdien af at være ”Made in Denmark”.”

Du kan læse hele klummen på Energy Supply her.

Debat: Brint er den grønne omstillings “missing link”

I Mobilitytech kan du læse Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensens indlæg om P2X-potentialerne for at decarbonisere transportsektoren.

Mobilitytech: Brint er den grønne omstillings "missing link"

I Mobilitytech kan man læse et indlæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der omhandler brintens rolle som det led, der skal binde energisystemet sammen. Med et særligt fokus på transportsektoren, fremhæver Tejs Laustsen Jensen de enorme potentialer, der er for dels at udnytte grøn overskudsstrøm bedst muligt og dels at decarbonisere landtransporten, shippingindustrien og luftfarten.

Tejs Laustsen Jensen argumenterer for, at det er nødvendigt at tænkte transportsektoren ind i et samlet energisystemet og ikke se det som to uafhængige spørgsmål – og her er storskala P2X nøglen. Det vil både kunne sikre en økonomisk effektiv brug af grøn overskudsstrøm, integrere transporten i energisystemet og skabe enorme erhvervs- og eksportmuligheder ved udviklingen af grønne brændstoffer:

“Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark kan blive producent og eksportør af grønne brændstoffer, men det kræver vilje og opbakning både fra Christiansborg og ikke mindst at vi som nation evner at gå fra søjletænkning til sektorkobling og tænke transport, el, gas og varme sammen til et nyt og samlet grønt energisystem.”

Du kan læse hele indlægget her.

Debat: Fra søjletænkning til sektorkobling

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, har en klumme i Energy Supply om nødvendigheden af storskala P2X.

Energy Supply: Fra søjletænkning til sektorkobling - P2X sikrer sammenhæng i energisystemet

I denne uge har Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en klumme i Energy Supply om vigtigheden af storskala P2X for at sikre integration i energisystemet. Under titlen “Fra søjletænkning til sektorkobling: P2X sikrer sammenhæng i energisystemet” argumenterer Tejs Laustsen Jensen for, at ikke alene vil P2X skabe mest mulig værdi ud af overskydende grøn strøm, det vil også gøre det muligt at nedbryde de sektorielle siloer, der i dag hindrer den nødvendige systemiske integration:

“Vi kan ikke se energi, transport, landbrug, og forsyning som uforbundne øer. Onde tunger vil sige, at det er prøvet før, med i bedste fald begrænset succes. Og det er sandt. Men denne gang er det alvor. Skal omstillingen lykkes, skal siloerne væk, og energisystemet skal tænkes sammen, og i den nye nye klima- og energipolitiske virkelighed hedder den grønne ABC P2X.”

Du kan læse hele klummen her.

Danmark bør satse på brint

I en længere artikel i Information forklarer bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hvorfor brint er en oplagt løsning på energilagringsudfordringerne – den grønne omstillings missing link.

Information: Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, har bidraget til en lang artikel i Information om behovet for en stærkere udvikling inden for energilagringsteknologier. Under titlen “Vil vi væk fra olie, kul og gas, skal vi blive bedre til at opbevare den grønne energi” uddyber artiklen, hvorfor og hvordan energilagring skal inkorporeres i det danske energisystem: “Lagring af energi er helt klart den grønne omstillings missing link – nøglen til at få det hele til at hænge sammen”, udtaler Søren Linderoth, leder af afdelingen for energilagring på DTU.

Det danske fjernvarmesystem fremhæves som én af de løsninger, der fungerer i forhold til energilagring som varme. Der er dog visse svagheder ved denne metode som energilagring, da energien ikke kan overføres til eksempelvis transportsektoren. Søren Linderoth mener, at der naturligvis skal forskes og udvikles bredt på dette område, men at elektrokemisk lagring er et oplagt sted at investere: “Vi kan også lave energien om til et kemisk materiale som metanol, metan, ammoniak eller brint og bruge det som drivmiddel i den tunge transport. Skibe kan eksempelvis sejle på ammoniak eller metanol lavet ved hjælp af vindenergi”, siger han og fortsætter: “Vi har talt meget om energi-øer, der skal erstatte olieboringerne i Nordsøen. Hvor man laver vindenergi om til brint eller ammoniak. Det synes jeg, er en oplagt idé.”

Tejs Laustsen Jensen uddyber potentialet for en stærkere udvikling og implementering af brintteknologier til at skabe balance og resiliens i energisystemet: “Vi skal dels bruge brintproduktion til at stabilisere elnettet – så vi kan skrue op og ned for energien, uafhængigt af om vinden blæser, men der er mange andre muligheder”, siger han og fremhæver brintanvendelse i bl.a. transportsektoren: “Et andet oplagt sted at bruge brint er i busser. Eller lave brint om til ammoniak ved at tilsætte kvælstof. Vi kan også lave CO2-fri kunstgødning eller bruge det i den tunge transport ved at tilsætte kulstof til brint og lave metanol.”  Han peger dog på, at bl.a. Holland og Tyskland har sat udviklingen op i gear, og at vi derfor skal have fart på herhjemme, hvis vi ikke skal gå glip af et nyt grønt, energieventyr i stil med vindmøllerne.

Du kan læse hele artiklen her.

Debat: Ny grøn guldalder på vej for Danmark

I et debatindlæg i Børsen stiller Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skarpt på de store vækstpotentialer, der ligger i den grønne omstilling.

Debat: Ny grøn guldalder på vej for Danmark

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fremhæver i dag i Børsen de enorme muligheder, der følger med den grønne omstilling – både for klima, vækst, erhverv og arbejdspladser.

Med udgangspunkt i det første spadestik til Blue World Technologies’ nye fabrik i Aalborg, retter Tejs Laustsen Jensen fokus mod de produktionsarbejdspladser, der kan opstå i Danmark igen. Udviklingen af nye, grønne teknologier gavner nemlig ikke bare klimaet, men også dansk erhvervsliv og den type produktion, med dertilhørende arbejdspladser, som mange ville have forsvoret, at vi ville komme til at se herhjemme igen.

Den danske særstilling på det grønne område betyder, at vi er blandt verdenseliten i innovation og udvikling af nye teknologier og løsninger, der skal fremme det bæredygtige energisystem. Og de kompetencer fører vækst, eksport og produktionsvirksomhed med sig, som vi ser det på havnen i Aalborg, hvor verdens største metanolbrændselscellefabrik kommer til at være i drift allerede næste år. 

Med den rigtige strategiske tilrettelæggelse kan den absolut nødvendige omstilling ikke alene være afgørende for at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne, det kan også betyde begyndelsen på en ny, grøn guldalder for Danmark.

Du kan læse Tejs Laustsen Jensens debatindlæg i Børsen her.