Afsluttende HyFIVE-rapporter offentliggjort

HyFIVE har givet et boost til brintbiler i Danmark ​

Det EU-støttede projekt Hydrogen for Innovative Vehicles (HyFIVE) har nu nået sin afslutning. Brintbranchen har taget del i dette projekt siden 2015 som klyngekoordinator, og der er opnået fine resultater.

Formålet med projektet har været at skabe bedre rammer og en stærkere infrastruktur for brintbilisme. For at kunne gøde jorden til et frugtbart fundament for udbredelsen af nul-emissionskøretøjer, har det været nødvendigt at sætte stærk ind i forhold til oplysning og udvikling i forhold til denne type køretøjer.

Der er generel enighed om nødvendigheden af at højne uafhængigheden af fossile brændstoffer, og en omstilling af transportsektoren til grønne og bæredygtige løsninger, er et stort skridt på vejen til at nå ambitionen om uafhængighed. Der er mange fordele ved denne omstilling af transportsektoren – både økonomiske, klima- og miljømæssige og ikke mindst i forhold til at takle den luftforurening som i stigende grad er et problem i storbyerne.

Som partner i HyFIVE-projektet har Brintbranchen forestået en lang række aktiviteter. Disse har været i forhold til oplysning såvel som konkret udvikling af den brintbaserede infrastruktur.

Der har ligget en stor opgave i at udbrede kendskabet til brintbiler og deres potentiale i forhold til den grønne omstilling. Det har krævet en stor indsats overfor både politikere, meningsdannere og befolkningen generelt. I denne forbindelse har Brintbranchen afholdt mere end 10 events, deltaget i netværksmøder, arrangeret Ride’n’Drives og forestået arrangementer på Folkemødet. Ride’n’Drive-konceptet har været at invitere relevante profiler ud at køre i brintbiler, og interviewe dem om deres oplevelser med bilerne, og deres syn på en omlægning af den fossiltbasserede transportsektor. Disse interviews er blevet filmet, og kan findes på Brintbranchens hjemmeside.

Resultatet af HyFIVE og Brintbranchens involvering heri er, at der bl.a. er kommet 43 nye brintbiler på de danske veje – hvilket betyder, at der i dag i alt er 83 indregistrerede biler i Danmark. Derudover er det lykkedes at få etableret verdens første, og til dato eneste, landsdækkende netværk af brinttankstationer. Der er på nuværende tidspunkt 10 stationer i landet, hvilket har skabt det nødvendige udgangspunkt for en udbygning af antallet af brintbiler i Danmark. Især offentlige institutioner, som f.eks. flere kommuner, har valgt at investere i brintbiler, og påbegynde en omlægning af deres bilflåder fra konventionelle biler til bæredygtige, nul-emissionskøretøjer.

For at eksempelvis kommunerne til at få øjnene op for brintbilernes potentiale, har det krævet en stor kommunikationsindsats. Denne indsats har også båret frugt ved, at der fra politisk side, er afsat en pulje specifik til initiativer på området for brint til transport.

Der er generelt sket en udvikling på området, og arbejdet i HyFIVE-projektet har sikret, at vi har det vidensgrundlag og den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne håndtere en fortsat udbygning af den brintbaserede transport. Efterhånden som teknologierne modnes og bliver kommercielt levedygtige, vil udviklingen højest sandsynligt gå hurtigere, og det er vi parate til. Der er stadig meget arbejde at gøre, men et solidt fundament er lagt for den nødvendige omlægning af transportsektoren.

Brintbranchen fortsætter med at arbejde mod fortsat udrulning af brint til transport i Danmark, bl.a. gennem aktiv deltagelse i Hydrogen Mobility Europe (H2ME) projektet, der på mange måder fortsætter, hvor HyFIVE slap.

Du kan læse de afsluttende rapporter nedenfor:

Final Project Report

Quarterly Public Summery Reports

Public Summary of Vehicle Performance

Safety and RCS Lessons Learned

Attitudes of Early HFC Car Users in Europe

Lessons Learnt from Early HRS Networks in Europe

Overviw of Progress Towards Commercialisation

Press Releases for Local and European-wide Dissemination

Public Workshop and Networking Events

Networking Events Targeting European Decision-Makers

Final Project Conference

Du kan læse mere om HyFIVE-projektet her: https://brintbranchen.dk/projekter/hyfive/ og om om H2ME-projektet her https://brintbranchen.dk/projekter/h2me2/

Projektet er støttet af hhv. den Europæiske Unions FP7 program gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)) under støtte nr. 621219 og gennem den Europæiske Unions Horizon 2020 program ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under støtte nr. 700350. Horizon 2020 programmet støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Et travlt forår og en hektisk sommer

Selvom sommeren langt fra er slut, er ferien ved at være det for de fleste, og det samme er andet kvartal af 2018. Hos Brintbranchen har vi haft travlt – og til tider har det været lidt hektisk – både med afholdelse af arrangementer, politisk arbejde og udgivelse af kommunikationsmateriale.

Fokus på transport

I de forgangne måneder har vi især haft fokus på transport, hvor flere arrangementer og begivenheder har kredset om emnet.

Den 18. april løb vores Årsdag 2018 af stablen hos Serenergy i Aalborg. Omkring 90 deltagere mødte op til en dag med fokus på grøn transport, herunder lagring, produktion og anvendelse af grønne brændstoffer. Der var mange inspirerende oplæg og desuden et site visit på Serenergys produktion af metanoldrevne brændselscelleanlæg.

De sidste måneder har ligeledes budt på flere vellykkede tiltag under transportprojektet Hydrogen Mobility Europe (H2ME), hvor vi er med i den store partnerkreds, der tæller partnere fra mere end 9 europæiske lande. Brintbranchen udgav som led i projektet en rapport om danske brintbilisters oplevelser med at køre med brint. Rapporten er den første af sin slags og kan læses her.

Nel Hydrogen har bl.a. med støtte fra H2ME-2 bygget og leveret to tankstationer i Island og en tredje forventes i 2019. Dette er starten på en infrastruktur i Island, der skal gøre det eftertragtet at køre brintbil. I H2ME-regi var der også gang i den i København, hvor Brintbranchen i maj i samarbejde med Hyundai Danmark officielt kunne overdrage to brintbiler til Københavns Kommune. Bilerne skal fungere som borgmesterbiler for hhv. Socialborgmester Mia Nyegaard og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og får således den københavnske brintbilsflåde op på 21 biler.

Ligeledes i maj var Brintbranchen med til at organisere Toyota’s Mirai Roadtrip, da den ramte den danske hovedstad, hvor vi havde arrangeret en række dage med præsentationer, der gav indblik i det danske brintlandskab, og hvor relevante ordførere fra både Venstre og Socialdemokratiet fortalte om muligheden for at bruge brint til lagring af el. Toyota kørte i brintbil op gennem Tyskland og til Danmark med en lang række journalister i deres brintbil, Mirai. Læs mere her.

Folkemøde i solskin

I juni måned deltog Brintbranchen i Folkemødet på Bornholm med det mest ambitiøse program i organisationens historie. Det blev til fire arrangementer, der fokuserede på debatter om vigtige spørgsmål og diskussioner inden for energiområdet og den grønne omstilling.

Vi havde allieret os med klimaekspert og meteorolog Jesper Theilgaard, som interviewede en række brintbilister, både private brugere og brugere, der kører brintbil i forbindelse med deres arbejde. De var alle begejstrede for selve køreoplevelsen, og nød den gode samvittighed, der følger med at køre en bil, der ingen udstødning har, udover vanddamp. De kunne dog også rapportere om den sårbarhed, der følger med at være first mover. Alligevel var den enstemmige konklusion, at fordelene er størst, især den lydløse kørsel, grønne profil og rækkevidden.

Efterfølgende ledte Jesper Theilgaard en interessant debat mellem en række vigtige debattører om, hvor ansvaret for den grønne omstilling i transportsektoren ligger. De mange fremmødte kunne desuden kigge nærmere på en Toyota Mirai.

Derudover bød vi på en paneldebat i forbindelse med EU-projektet HyLAW under spørgsmålet ”Sætter bureaukrati en stopper for den grønne omstilling?” og havde også to gasfokuserede events i Energinets telt, hhv. GasTalk og GasDebat ifm. FutureGas-projektet.

Alt i alt var det et meget vellykket Folkemøde, og vi vil gerne sige tak til alle deltagere og fremmødte. Læs mere om arrangementerne her.

Energiforlig, klimaplan og brintpuljen

I de absolut sidste dage inden Folketinget for alvor gik på sommerferie, blev samtlige partier enige om et nyt energiforlig. En række af de aftalte initiativer skal først aftales i detaljer i det kommende år. Det gælder blandt andet 500 millioner kr. til grøn transport og en gasstrategi, hvor forligsteksten eksplicit nævner at strategien skal behandle metanisering.

Du kan læse brintbranchens pressemeddelelse om forliget her.

I begyndelsen af juli blev det offentliggjort hvordan de 10 millioner kroner fra puljen for fremme af brændselscellekøretøjer skal uddeles, og de tre projekter, der blev tildelt midler er Herning Kommune, Bedre Begravelse Aps og Everfuel Denmark A/S.

Først på efteråret forventes regeringen desuden at præsentere en klimaplan. Klimaplanen forventes at indeholder en lang række initiativer, særligt i forhold til transport og på landbrugsområdet.

Nyt fra sekretariatet

Hos Brintbranchens sekretariat har foråret og sommeren også budt på en masse nyt.

Vi har sagt farvel og tak for indsatsen til vores politiske konsulent Chris Holst Preuss, der er tiltrådt en ny stilling hos Landbrug og Fødevarer og ligeledes taget afsked med vores student Renée Andersen, der det sidste år har været ansat som barselsvikar. Samtidigt siger vi farvel og på gensyn til vores konsulent og projektleder Sofie Neergaard pr. 9 august, da hun går på barsel og er væk i et års tid frem.

Det betyder også, at vi til gengæld kan sige velkommen til en række både nye og kendte ansigter:
Nicolai Fiil er fra 30. juli ansat som konsulent med fokus på politisk interessevaretagelse og kommunikationsarbejde.
Eleonore Fenne, der var hos os som praktikant i foråret 2017, er tilbage på kontoret som student en række timer hver uge, hvor hun vil bistå med større kommunikationsopgaver.
Line Strauss Jørgensen, der ligeledes har været hos os som praktikant, er også fremover at finde på kontoret, hvor hun bl.a. vil have ansvaret for Den danske brint- og brændselscelledag.
Og sidst men ikke mindst er vores dygtige student, Emma Møller Husted, tilbage fra barsel.

Læs mere om kontoret og de ansatte her.

Efteråret hos brintbranchen

Efter et velfortjent pust i sommerferien er det delvist nye hold på sekretariatet kampklar til et spændende efterår, der også byder på en masse aktivitet. Værd at fremhæve er bl.a. HyLaw-minikonferencen den 25. september, hvor resultaterne vedrørende politiske og juridiske hindringer for udvikling og kommercialisering af brint vil blive præsenteret. Derudover arrangerer vi igen i år Den danske brint- og brændselscelledag i samarbejde med EUDP, Innovationsfonden og SDU. Den danske brint og brændselscelledag 2018 finder sted den 19. november på Syddansk Universitet i Odense.

Vi håber at se mange af jer!

Spændende første kvartal for Brintbranchen

De første tre måneder af 2018 er så småt gået, og det har i Brintbranchens optik været tre rigtig gode måneder med solide resultater og politisk opbakning.

Mens vi har ventet på udspillet til et energiforlig fra regeringen, er der indgået en række aftaler, som alt sammen trækker i den rigtige retning for vores branche. Aftalen om at afsætte 130 mio. DKK til energilagring har været højdepunktet, hvor der for alvor blev udvist politisk vilje til lagring og konvertering af grøn el. Herudover har vi været til møde med Energi,- Forsynings,- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt for at snakke om det kommende energiforlig. Der har været afholdt en stor konference omkring brint fremfor biomasse på Christiansborg arrangeret af Enhedslisten og Ingeniørforeningen IDA, samtidig med at der for alvor er blevet sat gang i en åben proces vedr. net- og transmissionstarifferne, hvor det fleksible forbrug er blevet en varme kartoffel, der skal håndteres.

Internt i Brintbranchen har det også været nogle givende første måneder af 2018. I marts har vi haft Jakob Hartig som virksomhedspraktikant til at hjælpe med opgaver ifbm. H2ME2-projektet, hvor vi er gået i dybden med de oplevelser, som brugerne af brintbilerne tværs over landet har. Jakob forsætter i hele april hos Brintbranchen, hvor han skal videreudvikle vores eksterne kommunikation. Herudover har vi endegyldigt sagt farvel til HyFive-projektet, som har gennem de sidste fem år har fået udrullet 185 brintbiler og en lang række tankstationer i Europa, heraf 5 brinttankstationer i Danmark. Sidst men ikke mindst har Brintbranchen været i gang med at planlægge det til dato mest ambitiøse program for vores Folkemødedeltagelse. I år har vi fire arrangementer planlagt om brintbiler, udfordringer i lovgivningen for nye teknologier, en debat om grøn gas og en TED-Talk omkring fremtiden for de grønne gasser.

De næste 3 måneder ser ud til at blive mindst ligeså givende med et udspil til energiforliget, endnu et ministerbesøg, Folkemødet, svar på puljen til at fremme brændselscellekøretøjer og ikke mindst vores generalforsamling og årsdag. Vi håber, at vi ses den 18. april i Aalborg hos SerEnergy til vores Årsdag. Find program til Årsdag her og husk at tilmelde dig senest den 10. april.

Brintbranchens direktør var i februar inviteret til Sydkorea for at se Hyundias nyeste brintbil NEXO. Læs mere om besøget her.

Brintbranchen på farten

I løbet af efteråret og vinteren 2017 har Brintbranchens direktør haft en række politikere og meningsdannere med ude at køre brintbil.

Og fælles for alle køreturene har været, at det har givet en positiv køreoplevelse, både når turen har været i en Toyota Mirai og når det har været Hyundai’s iX35 brintbil, der har være på farten.

På køreturen havde direktøren rig mulighed for at vende den grønne omstilling og transportens vigtige rolle heri med politikere fra alle sider af det politiske spektrum.

’Forhåbentligt kan dette bidrage til at sætte mere fokus på, hvordan også brint- og brændselscelleteknologi er en del af paletten henimod en grøn og bæredygtig transportsektor’, siger direktør Tejs Laustsen Jensen, som forventer at se flere brintbiler på de danske veje i årene frem.

Tilbage i foråret 2017 afsatte regeringen, Socialdemokratiet og det Radikale Venstre 10 millioner DKK til en pulje til brændselscellebiler. Puljen har netop haft ansøgningsfrist og vi ser frem til at se, hvilke spændende projekter, der kommer ud af det og får flere grønne biler på gaderne i løbet af 2018 og 2019.

 Brintbranchen har i perioden august 2017 til februar 2018 gennemført 10 såkaldte Ride’n’Rides som led af HyFIVE projektet med forskellige politikere og meningsdannere, bl.a. SFs formand Pia Olsen Dyhr, tidligere transportminister Hans Christian Schmidt og klimaeksperten Jesper Theilgaard.

 

 

 

2 af køreturene blev filmet. Se videoerne nedenfor:

HyFive og H2M2 projekterne har modtaget støtte fra ”Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking” igennem støtteansøgning nr. 621219. Dette partnerskab modtager støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram i samarbejde med Hydrogen Europa og N.ERGHY.

Brint gør transporten grøn

Brintbranchen har fået lavet en lille animationsvideo, der viser, hvordan brint- og brændselscelleteknologi kan være med til at fremme den grønne omstilling indenfor transportsektoren.

Og netop transportsektoren står over for store udfordringer og halter bagud, når det kommer til at tænke grønt. 95 % af transporten i Danmark er fortsat fossil, og der skal derfor store forandringer til, hvis vi skal sikre at Danmark kan forblive et grønt foregangsland og leve om til målet om at være uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Videoen er lavet som en del af det europæiske HyFIVE-projekt og er produceret af StagBird.

Tidligere transportminister tester Mirai

Hans Christian Schmidt, medlem af Folketinget for Venstre og tidligere transportminister, var kort før jul ude at prøve en brintbil med Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Det var første gang, at Hans Christian Schmidt var ude at opleve en brintbil ved selvsyn, og han syntes at Toyota Mirai’en gav et godt indtryk:

”Først og fremmest synes jeg, at det giver en god køreoplevelse og et rigtigt godt førstehåndsindtryk af brint- og brændselscelleteknologien bag at prøve at køre sådan en her selv”, siger Hans Christian Schmidt.

På turen rundt i de københavnske gader fik Tejs Laustsen Jensen og Hans Christian Schmith en god dialog om rammevilkår, miljø, mobilitet og ikke mindst om, hvordan brintteknologier kan bidrage til den grønne omstilling.

 

 

 

 

 

Toyota Mirai

Toyota Mirai er verdens første serieproducerede brintbil og blev introduceret i 2015. Indtil videre er der produceret lidt over 4500 Mirais i Motomachi i Japan. Toyota er i fuld gang med udviklingen af 2. generation og har planer om at afsløre den i forbindelse med De Olympiske Lege i Tokyo 2020.

Lær mere om Toyota Motors strategi og planer for brintbiler i denne artikel fra britiske WIRED, der sætter fokus på Toyotas udtalte mål om at gøre brintbilen mainstream.

Se desuden Brintbranchens video om, hvorfor brint til transport er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling her.

 

 

 

Brintbranchen har i løbet af efteråret gennemført en række Ride & Drives med politikere og meningsdannere for at udbrede kendskabet til brintteknologien som led af HyFIVE-projektet. Her har Brintbranchen b.la. haft Pia Olsen Dyhr, Køges to borgmesterkandidater og Jesper Theilgaard med ude at køre. HyFIVE projektet er ved at lakke mod enden, men Brintbranchen vil fortsat arbejde på at fremme kendskabet og rammevilkårene for brint til transport – både gennem EU-projektet H2ME – men også i vores almindelige virke, som brancheforening for brint- og brændselscelleløsninger.

Pia Olsen Dyhr prøvede en brintbil

Som en del af udbredelsen af brintbiler i Danmark og det FCH JU støttede projekt HyFive havde Brintbranchen inviterede Pia Olsen Dyhr ud og prøvekøre Toyotas Mirai d. 28. september. 

Som partiformand for Socialistisk Folkeparti har Pia travlt, men hun satte alligevel 45 minutter af, til at opleve en brintbil i Københavns gader. Debatten under turen gik selvfølgelig på Danmarks styrkepositioner indenfor brint, at vi har verdens første landsdækkende netværk af tankstationer og at mange kommuner har taget brintbilerne til sig. Derudover drøftede direktøren for Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og Pia hvordan vi kunne styrke vilkårene for emissionsfri biler såsom brint- og batteribiler, som skal ses som et supplement til hinanden fremfor konkurrenter. Efter turen sagde Pia Olsen Dyhr med et glimt i øjet:” Hvis jeg var rig, så ville jeg gerne have sådan en bil her” og hentydede til, at jo flere biler der bliver solgt, jo lavere bliver prisen pr. bil, og derfor skal vi have gang i salget hurtigst muligt. 

Herefter drøftede Pia og Tejs kort det kommende energiforlig, hvor Brintbranchen understregede, at det er vigtigt at kompensere de kommuner og regioner der satser på emissionsfri mobilitet, som stadig er dyrere end deres fossile modpart. Herudover blev vilkårene for produktion af brint også vendt, hvor vores nabolande har markant mere lempelige vilkår.  

Vi takker Pia Olsen Dyhr for en tur rundt i København, der kun udledte vand.  

“Hydrogen for clean transport”-konference

“Hydrogen for Clean Transport” konferencen blev afholdt i Bruxelles d. 22. september 2017, hvor formålet var at vise brintbilernes plads i fælles ønsket om en emmissionsfri fremtid. Flere globale bilfabrikanter mødte om deriblandt Audi, BMW, Daimler, Honda, Hyundai, Symbio og Toyota, sammen med virksomheder fra brintindustrien til at diskutere og debattere brugen af brint i transport. Eventet fremhævede også de forskellige projekters fremskridt i udbredelsen af brintbiler på de europæiske veje og udvidelsen af brintinfrastrukturen.

Læs pressemeddelelsen om eventet samt informationer om de forskellige projekter her.

Læs mere om HyFIVE projektet her og Hydrogen Mobility Europe projektet her.

FCB CPH 2017 & Brintbiler.dk’s Årsdag 2017

To vigtige dage med fokus på brint til transport – først busevent med over 100 deltagere på den blå planet og dagen efter i Kødbyen hvor det var brintbiler og afslutningen på HyFIVE projektet, der var i centrum.

FCB CPH 2017

Det første event af sin art i Danmark. Over 100 mennesker var samlet og dagen igennem kunne deltagere høre oplæg fra producenter, trafikoperatører m.v. Sidst, men ikke mindst, fik man muligheden for en køretur i en brintbus, der var kommet helt fra Hamborg i dagens anledning. Læs mere om eventet her.

Brintbiler.dk’s årsdag 2017

I samarbejde med EU-projektet HyFIVE var Brintbranchen onsdag d. 13. september 2017 vært for eventet Årsdagen 2017. Her var det spændende oplæg om HyFIVE projektets resultater af opførelsen af brinttankstationer og udruldningen af brintbiler i Europa, samt oplæg fra bilfabrikanter om de forskellige brintbiler der befærder de danske veje. Til slut kunne der sparkes dæk på de tre brintbiler som findes i Danmark. Der kan læses mere om dagen her.

Program klart

Programmet til Brintbiler.dk’s Årsdag er nu klart. Find det her.

På dagen vil der være mulighed for at se alle de tre typer af brintbiler, der kører på de danske veje samt høre mere om den danske brintinfrastruktur.

Arrangemenet foregår i Kødbyen på Vesterbro i H15 (Halmtorvet 15) den 13. september 10-13.

Det er dagen efter FCB CPH17 – så hvis du alligevel er i byen er der rig mulighed for at blive klogere på brint til transport.

Læs mere på brintbiler.dk